Zanussi opvaskemaskine fejlkode


Fejlkode I5E

Hvis din Zanussi opvaskemaskine viser fejlkode I5E, er der fejl ved spulepumpen. Dette kan løses ved at udskifte spulepumpen.

Find spulepumpe her

Fejlkode I10

Hvis din Zanussi opvaskemaskine viser fejlkode I10, er der fejl i vandtilførslen. Dette kan løses ved at udskifte aquastoppet.

Find aquastop her

Fejlkode I11

 Hvis din Zanussi opvaskemaskine viser fejlkode I11, er der fejl i vandtilførslen. Denne fejl kan løses ved at udskifte aquastoppet.

Find aquastop her

Fejlkode I20

Hvis din Zanussi opvaskemaskine viser fejlkode I20, kan opvaskemaskinen ikke tømme vandet. Dette kan løses ved at udskifte afløbspumpen. 

Find afløbspumpe her

Fejlkode I30

Hvis din Zanussi opvaskemaskine viser fejlkode I30, findes der vand i bunden af opvaskemaskinen. 

  1. Fejlkode i30 opstår på din Zanussi opvaskemaskine, når der registreres vand i bunden af maskinen på grund af en indre lækage.

  2. For at midlertidigt løse problemet kan du trække opvaskemaskinen ud og vippe den 90 grader bagover. Dette får vandet til at løbe ud på gulvet, og fejlkode i30 bør nu være væk, så opvaskemaskinen kan køre igen. Det er dog vigtigt at identificere årsagen til lækagen for at forhindre, at fejlkoden vender tilbage efter nogle vaskecyklusser.

  3. Fejlkode i30 kan skyldes en defekt eller blokeret afløbspumpe. Tilgå afløbspumpen ved at løfte bundsien og inspicere afløbspumpen gennem hullet til bundsien. Undersøg pumpen for fremmedlegemer som glasskår, tandstikker eller madrester, og kontroller, at pumpevingen kan dreje rundt. Hvis vingen ikke kan dreje, skal afløbspumpen sandsynligvis udskiftes.

  4. Hvis opvaskemaskinen fortsat viser fejlkode i30 efter rengøring af pumpen, kan problemet skyldes en defekt afløbsslange. Afmonter afløbsslangen og kontroller, om pakningen er intakt.

  5. Ser afløbsslangen intakt ud, kan fejlkoden muligvis skyldes en lækage i magnetventilen. Finder du synlige kalkspor omkring magnetventilen, er det sandsynligt, at magnetventilen er defekt.

  6. På nyere Zanussi opvaskemaskiner kan fejlkode i30 også skyldes et defekt flowmeter. Flowmeteret registrerer vandmængden, og hvis det er defekt, kan opvaskemaskinen fortsætte med at tage vand ind, hvilket fører til fejlkode i30.

  7. Endelig kan fejlkode i30 også skyldes defekte spulearme. Undersøg derfor om spulearmene er gået fra hinanden i samlingen. Er det tilfældet, kan du finde nye spulearme til din Zanussi opvaskemaskine.

Find afløbspumpe her Find afløbsslange her Find spulearm her

Fejlkode I36

Hvis din Zanussi opvaskemaskine viser fejlkode I36, findes der vand i bunden af opvaskemaskinen. Fejlkoden opstår ofte på grund af en lækage. Start med at tømme vandet i bunden ved at vippe opvaskemaskinen 90 grader bagover. Identificer derefter lækagen ved at følge kalksporet til den del, der forårsager problemet.

Fejlkode I40

Hvis din Zanussi opvaskemaskine viser fejlkode I40 er årsagen en fejl i vandniveauet Dette kan løses ved at udskifte niveaukontrollen.

Fejlkode I50

Hvis din Zanussi opvaskemaskine viser fejlkode I50, er årsagen fejl med spulepumpen. Dette kan løses ved at udskifte spulepumpen.

Find spulepumpe her

Fejlkode I60

Hvis din Zanussi opvaskemaskine viser fejlkode I60, er årsagen at varmelegemet ikke kan varme vandet. Fejlen kan opstå, hvis vandet ikke når op over varmelegemets niveau, hvilket indikerer utilstrækkelig vandindtag. Fejlen er ofte en defekt aquastop eller magnetventil. Hvis vandet når op over varmelegemets niveau, er fejlen normalt forbundet med en defekt varmelegeme.

Find aquastop her Find varmelegeme her

Fejlkode I70

Hvis din Zanussi opvaskemaskine viser fejlkode I70, er årsagen en fejl ved temperaturføleren. Dette kan løses ved at udskifte termostaten.

Find termostat her

Fejlkode I80

Hvis din Zanussi opvaskemaskine viser fejlkode I80, er årsagen fejl med elektronikken. Fejl i elektronikken kan enten skyldes et defekt kontrolmodul eller andre defekter i elektronikken.

Fejlkode IC0

Hvis din Zanussi opvaskemaskine viser fejlkode IC0, fejl i elektronikken. Fejl i elektronikken kan enten skyldes et defekt kontrolmodul eller andre defekter i elektronikken.

Fejlkode IFO

Hvis din Zanussi opvaskemaskine viser fejlkode IFO, er årsagen fejl i vandtilførslen. Dette problem løses ved at udskifte aquastoppet.

Find aquastop her