Whirlpool opvaskemaskine fejlkode


Fejlkode A1

Hvis din Whirlpool opvaskemaskine viser fejlkode A1, er der fejl med flowmeteret. Dette kan løses ved at udskifte flowmeteret.

Find flowmeter her

Fejlkode A5

Hvis din Whirlpool opvaskemaskine viser fejlkode A5, er der fejl med niveaukontrollen. Dette kan løses ved at udskifte niveaukontrollen.

Fejlkode E1

 Hvis din Whirlpool opvaskemaskine viser fejlkode E1, kan opvaskemaskinen ikke tømme vandet. Dette kan løses ved at udskifte afløbspumpe.

Find afløbspumpe her

Fejlkode F1

Hvis din Whirlpool opvaskemaskine viser fejlkode F1 er der en temperaturfejl. Denne fejl kan løses ved at udskifte termostaten.

Find termostaten her

Fejlkode F2

Hvis din Whirlpool opvaskemaskine viser fejlkode F2, findes der vand i bunden af opvaskemaskinen. Fejlkoden tyder sandsynligvis på, at der er en lækage. For at identificere den specifikke reservedel, der forårsager fejlen, kan du følge sporet af kalk. Når du har lokaliseret problemområdet, kan du erstatte den defekte reservedel for at løse problemet.

Fejlkode F3

Hvis din Whirlpool opvaskemaskine viser fejlkode F3, er årsagen en overfyldningsfejl. Dette kan løses ved at udskifte varmelegemet.

Find varmelegeme her

Fejlkode F4

Hvis din Whirlpool opvaskemaskine viser fejlkode F4 er årsagen at opvaskemaskinen ikke kan tømme vandet. Dette kan løses ved at udskifte afløbspumpen.

Find afløbspumpe her

Fejlkode F5

Hvis din Whirlpool opvaskemaskine viser fejlkode F5, er årsagen blokerede spulearme. Se om der er noget som blokerer spulearmene, og genplacer servicet i servicekurven for at fjerne enhver mulighed for at blokere for spulearmene.

Fejlkode F6

Hvis din Whirlpool opvaskemaskine viser fejlkode F6, er der fejl i vandtilførslen. Dette problem kan løses ved at udskifte aquastoppet.

Find aquastop her

Fejlkode F7

Hvis din Whirlpool opvaskemaskine viser fejlkode F7, er årsagen fejl med flowmeteret. Dette kan løses ved at udskifte flowmeteret.

Find flowmeter her

Fejlkode F8

Hvis din Whirlpool opvaskemaskine viser fejlkode F8, er årsagen fejl med flowmeteret. Dette kan løses ved at udskifte flowmeteret.

Find flowmeter her

Fejlkode F9

Hvis din Whirlpool opvaskemaskine viser fejlkode F9, skyldes fejlen en overfyldningsfejl. Fejlkoden opstår sædvanligvis, når der er for meget vand i opvaskemaskinen. For meget vand i opvaskemaskinen kan skyldes en defekt magnetventil eller aquastop. Hvis din opvaskemaskine ikke er overfyldt med vand, er det mere sandsynligt, at niveaukontrollen, som registrerer vandstanden, er defekt.

Find aquastop her

Fejlkode F10

Hvis din Whirlpool opvaskemaskine viser fejlkode F10, er årsagen en opvarmningsfejl. Dette problem kan løses ved at udskifte varmelegemet.

Find varmelegeme her

Fejlkode F11

Hvis din Whirlpool opvaskemaskine viser fejlkode F11, er årsagen en fejl i spulepumpen. Denne fejl kan løses ved at udskifte spulepumpen.

Find spulepumpe her

Fejlkode F12

Hvis din Whirlpool opvaskemaskine viser fejlkode F12, er årsagen fejl i elektronikken. Fejl i elektronikken kan både skyldes et defekt kontrolmodul, men kan også skyldes defekter i andre elektriske dele.

Fejlkode F13

Hvis din Whirlpool opvaskemaskine viser fejlkode F13, er årsagen en fejl ved kontrolmodulet. Denne fejl kan løses ved at udskifte kontrolmodulet.

 

Fejlkode F15

Hvis din Whirlpool opvaskemaskine viser fejlkode F15, er årsagen en opvarmningsfejl. Dette problem kan løses ved at udskifte varmelegemet.

Find varmelegeme her

Fejlkode FA

Hvis din Whirlpool opvaskemaskine viser fejlkode FA, er årsagen fejl ved niveaukontrollen. Denne fejl kan løses ved at udskifte niveaukontrollen.

Fejlkode FB

Hvis din Whirlpool opvaskemaskine viser fejlkode FB, er årsagen en vandfordelingsfejl. Dette problem kan løses ved at udskifte spuleveksleren.

Fejlkode H

Hvis din Whirlpool opvaskemaskine viser fejlkode H, er årsagen en fejl ved flowmeteret. Dette problem kan løses ved at udskifte flowmeteret.

Find flowmeter her