Vaskemaskine tager vand ind men stopper ikke


Populært spørgsmål

Hvis maskinen er slukket

Step 1:

Fejlen skyldes en defekt vandventil og denne skal derfor udskiftes.
Vær særligt opmærksom på, om det vand, som kommer ind i vaskemaskinen er rent. Er det ikke det, så kommer det fra afløbsslangen og er altså ikke et problem med vandventilen. Det sker typisk ved, at afløbsslangen er tilsluttet på faldstammen til en køkkenvask, hvor der er problemer med et tilstoppet afløb. Problemet kan også opstå, hvis afløbsslangen er monteret forkert på faldstammen. Ved korrekt montering, skal slangen slå en bue opad, så vandet fra vasken ikke kan løbe ned i vaskemaskinen. Se evt. "Vaskemaskinen tager vand ind, men pumper det ud med det samme".

Step 2:

Fejlen kan skyldes, at tilgangsslangen ikke er spændt ordentligt fast på vandhanen og vaskemaskinen - kontrollér om dette er tilfældet.

Step 3:

Fejlen kan skyldeds, at afløbet eller afløbsslangen er tilstoppet - kontrollér om dette er tilfældet. Du kan kontrollere om slangen er tilstoppet, ved at puste igennem den. Er den tilstoppet, kan du forsøge at rense den ved hjælp af en gardinspiral eller lignende.

Step 4:

Fejlen kan skyldes, at dørbælgen er revnet eller hullet. I dette tilfælde vil det være nødvendigt at udskifte dørbælgen.

Step 5:

Fejlen kan skyldes, at der kommer vand ud af sæbeskuffen, som løber ned foran og udvendigt på vaskemaskinen og ned på gulvet. Kommer der kun lidt vand ud af sæbeskuffen, skyldes det højst sandsynligt at de små huller i brusepladen - pladen over sæbeskuffen - er tilkalkede. Præcis som med en håndbruser, kan tilkalkning få strålerne til at stå i forkerte retninger. Afmontér og afkalk brusepladen for at afhjælpe problemet. Du kan også købe en ny bruseplade, hvis den ikke kan rengøres.

Step 6:

Det kan også skyldes, at en sæbeprop, som opstår ved længere tids overdosering af sæbe eller skyllemiddel. Du kan forsøge at afhælpe problemet ved at hælde varmt vand i sæbeskuffen, når det har stået lidt, kan du være heldig, at sæbeproppen opløses. Afhjælåer dette ikke problemet, vil det være nødvendigt at afmontere sæbeslangen og lægge den i blød i lunkent vand.

Step 7:

Er alle ovenstående punkter i orden, kan fejlen skyldes en utæt pumpe, slange eller defekte samlilnger inde i vaskemaskinen - kontrollér derfor disse. Du vil typisk kunne tjekke for utætheder, ved at tippe vaskemaskinen - tjek om der er spor af vand og følg sporene, for at finde frem til utæthederne.

I tilfælde af at problemet har stået på i længere tid, vil kalkaflejringer eller rust ofte kunne afsløre, hvorfra vandet kommer.

Populært spørgsmål

Hvis maskinen er tændt

Step 1:

Fejlen kan skyldes en tilstoppet pressostatslange (også kaldet niveaukontrolslange) - denne går normalt fra bundslangen til niveaukontrollen i toppen af maskinen. Niveaukontrollen reagerer på lufttrykket i slangen, som ændres, når maskinen tager vand ind og lufttrykket i slangen giver timeren signal til at afbryde vandtilførslen, når rette vandmængde er nået. I det tilfælde, at det er en tilstoppet pressostatslange (typisk vil den være stoppet til af snavs og sæberester), vil lufttrykket i slangen ikke ændre sig og derfor registrerer niveaukontrollen ikke vandmængden, hvilket resulterer i, at maskinen bliver ved med at tage vand ind.
Rens slangen ved at afmontere den og efterfølgende lægge den i blød i lunkent vand.

Step 2:

Fejlen kan skyldes, at niveaukontrollen er defekt, hvilket kan resultere i, at den ikke længere giver signal om, at rette vandniveau er nået - se ovenstående afsnit for forklaring på niveaukontrollens funktion. Vær opmærksom på, at de fleste vaskemaskiner har flere vandniveauer, idet vandstanden på finvaskprogrammer er højere end på klarvaskprogrammer. I det tilfælde, at det kun er det ene niveau, der er defekt, vil du kunne opleve, at maskinen vasker korrekt på nogle programmer, mens den fyldes helt med vand ved vask på andre programmer.

Step 3:

Fejlen kan skyldes en defekt vandventil (også kaldet magnetventil), hvilket vil resultere i, at vaskemaskinen bliver ved med at lukke vand ind.

 

Hjælper ovenstående ikke?

Hvis ovenstående tips ikke hjælper så tøv ikke med at kontakte os eller bestille et servicebesøg.

Kontakt os på +45 98182100 eller info@cjdele.dk.

Du kan også bestille os til et servicebesøg, så kommer vi så hurtigt som muligt.