Vaskemaskine tager ikke vand ind


Populært spørgsmål

Hvis vaskemaskinen tager ikke vand ind tjek følgende:

Step 1:

Fejlen kan skyldes problemer med vandtilførslen - kontrollér om vandslangen sidder korrekt på vandhanen.

Step 2:

Fejlen kan skyldes kalk og grus i sandfiltret ved slangeforskruningen, som også kan resultere i problemer med vandtilførslen. Sandfiltret er en slags si, som er placeret for enden af tilløbsslangen, hvor tilløbsslangen skrues på hanen.

Step 3:

Fejlen kan skyldes for lavt vandtryk. Du kan teste det ved, at skrue slangen af hanen, tænde for hanen og lade vandet løbe fra hanen ned i en spand. Eller du kan lukke for vandet, afmontere slangen fra vaskemaskinen, og derefter åbne for vandet og lade det løbe ned i en spand.

Step 4:

Fejlen kan skyldes, at vandventilen har sat sig fast og derfor ikke åbner/lukker for vandet. I dette tilfælde vil du være nødt til at udskifte vandventilen. 

Populært spørgsmål

Slår vaskemaskinen relæ fra eller springer en sikring, tjek følgende:

Step 5:

Fejlen kan skyldes, at slangen mellem niveaukontrollen og pumpen eller bundslangen er stoppet til med kalk og sæberester. Dette vil resultere i, at niveaukontrollen ikke kan måle vandstanden og derfor tager vaskemaskinen ikke vand ind. Rens slangen ved at lægge den afmonterede slange i blød i lunkent vand.

Step 6:

Fejlen kan skyldes, at niveaukontrollen ikke fungerer, og derfor ikke vil registrere, at maskinen skal tage vand ind.

Step 7:

Fejlen kan skyldes, at der allerede er vand i vaskemaskinen. Dette kan fx være, hvis den ikke har tømt vandet efter tidligere vask. I dette tilfælde, vil du være nødt til at udskifte pumpen.