Vaskemaskine er utæt


Populært spørgsmål

Hvis vaskemaskinen er utæt kan du gøre følgende:

Step 1:

Fejlen kan skyldes at trevlesien ikke er spændt ordentligt fast, eller at den er tilstoppet. Rens trevlesien og spænd den ordentligt, men pas samtidigt på ikke at overspænde den. Nogle gange kan man opleve, at trevlesien nærmest er "groet fast" og den kan synes umulig at få ud. I dette tilfælde kan den eneste løsning være, at bruge værktøj - du bør dog være forsigtig, da trevlesien nemmere går i stykker, når den tages ud med værktøj end med håndkraft.

Step 2:

Fejlen kan skyldes, at tilgangsslangen ikke er spændt ordentligt fast på vandhanen og vaskemaskinen - kontrollér om dette er tilfældet.

Step 3:

Fejlen kan skyldeds, at afløbet eller afløbsslangen er tilstoppet - kontrollér om dette er tilfældet. Du kan kontrollere om slangen er tilstoppet, ved at puste igennem den. Er den tilstoppet, kan du forsøge at rense den ved hjæl af en gardinspiral eller lignende.

Step 4:

Fejlen kan skyldes, at dørbælgen er revnet eller hullet. I dette tilfælde vil det være nødvendigt at udskifte dørbælgen.

Step 5:

Fejlen kan skyldes, at der kommer vand ud af sæbeskuffen, som løber ned foran og udvendigt på vaskemaskinen og ned på gulvet. Kommer der kun lidt vand ud af sæbeskuffen, skyldes det højst sandsynligt at de små huller i brusepladen - pladen over sæbeskuffen - er tilkalkede. Præcis som med en håndbruser, kan tilkalkning få strålerne til at stå i forkerte retninger. Afmontér og afkalk brusepladen for at afhjælpe problemet. Du kan også købe en ny bruseplade, hvis den ikke kan rengøres.

Step 6:

Det kan også skyldes, at en sæbeprop, som opstår ved længere tids overdosering af sæbe eller skyllemiddel. Du kan forsøge at afhælpe problemet ved at hælde varmt vand i sæbeskuffen, når det har stået lidt, kan du være heldig, at sæbeproppen opløses. Afhjælåer dette ikke problemet, vil det være nødvendigt at afmontere sæbeslangen og lægge den i blød i lunkent vand.

Step 7:

Er alle ovenstående punkter i orden, kan fejlen skyldes en utæt pumpe, slange eller defekte samlilnger inde i vaskemaskinen - kontrollér derfor disse. Du vil typisk kunne tjekke for utætheder, ved at tippe vaskemaskinen - tjek om der er spor af vand og følg sporene, for at finde frem til utæthederne.

I tilfælde af at problemet har stået på i længere tid, vil kalkaflejringer eller rust ofte kunne afsløre, hvorfra vandet kommer.

 

Hjælper ovenstående ikke?

Hvis ovenstående tips ikke hjælper så tøv ikke med at kontakte os eller bestille et servicebesøg.

Kontakt os på +45 98182100 eller info@cjdele.dk.

Du kan også bestille os til et servicebesøg, så kommer vi så hurtigt som muligt.