Tørretumbler kan ikke tændes


 

Hvis din tørretumbler ikke vil tænde kan det skyldes flere ting. Nedenfor finder du vejledning til fejlsøgning af problemet, så tørretumbleren forhåbentligt kan få nyt liv og komme til at køre igen. Mangler du fortsat hjælp kan du kontakte os, eller bestille et servicebesøg så kommer vi så hurtigt som muligt.

Populært spørgsmål

Tørretumbler kan ikke tændes

Step 1:

Problemet kan skyldes en fejl på stikkontakten. Sørg derfor for, at kontrollere, at et andet elektrisk apparat, eksempelvis en lampe kan tilsluttes stikkontakten og få strøm. Virker stikkontakten ikke kan der være sprunget en sikring i installationen, eller relæet kan være slået. Der sidder ingen sikring i tørretumbleren.

Step 2:

Er der derimod strøm til stikkontakten kan fejlen i stedet skyldes, at netledningen og tilslutningsboksen på tørretumbleren er defekt.

Step 3:

Fejlen kan skyldes en defekt afbryder (tænd/sluk-kontakt). Denne sidder i kontrolpanelet på tørretumbleren. Køb ny afbryder til din tørretumbler her.

Step 4:

Det kan også skyldes, at elektronikken i tørretumbleren er defekt. Find ny elektronik her.

Populært spørgsmål

Der er lys i displayet, men maskinen vil ikke starte

Step 1:

Fejlen kan skyldes en defekt støjkondensator, som er den enhed alt strøm går igennem. Støjkondensatoren sidder ofte bagerst i toppen eller nede ved motoren. Du kan finde en ny støjkondensator til din tørretumbler her.

Step 2:

Tørretumbleren er udstyret med en dørkontakt som registrerer når døren er åben og lukket. Hvis dørkontakten er defekt og signalerer, at døren er åben, selvom den faktisk er lukket, så vil tørretumbleren ikke påbegynde tørringen. Køb ny dørlås til tørretumbleren.

Step 3:

Fejlen kan skyldes, at tørretumbleren har været overophedet. Har den været det, vil overhedningssikringen være koblet fra. På nogle tumblere kobler denne sikring selv til efter et stykke tid, når maskinen er blevet kold igen, men på andre maskiner skal sikringen genindkobles manuelt. Og på andre maskiner igen, vil det være nødvendigt helt at udskifte overhedningssikringen. Køb en ny overhedningssikring til din tørretumbler. Overhedningssikringen sidder ofte i forbindelse med eller på varmelegemet og varmelegemet sidder på bagsiden af tørretumbleren. Varmelegemet kan som regel afmonteres ved at løsne skruerne på varmeskjoldet, som er en selvstændig del af bagpladen.