Siemens ovn fejlkode


Fejlkode E05-32

Hvis din ovn viser fejlkode E05-32, indikerer det en fejl med knap. Denne fejl indikerer typisk at knappen er holdt nede i for langt tid. Dette løses ved at løsne knappen.

Find knap her

Fejlkode E05-11

Hvis din ovn viser fejlkode E05-11, indikerer det luft i systemerne.

Fejlkode E010D

Hvis din ovn viser fejlkode E010D, indikerer det en kommunikationsfejl. Dette kan løses ved at afbryde strømmen til ovnen i 30 minutter og derefter tilslutte den til strøm igen.

Fejlkode E106

Hvis din ovn viser fejlkode E106, indikerer det at lågen ikke er låst under selvrens. Dette kan løses ved at udskifte dørlåsen.

Find dørlås her

Fejlkode ER0

Hvis din ovn viser fejlkode ER0, indikerer det en kommunikationsfejl. Dette kan løses ved at afbryde strømmen til ovnen i 30 minutter og derefter tilslutte den til strøm igen.

Fejlkode ER1

Hvis din ovn viser fejlkode ER1, indikerer det fejl med PT5000 temperaturføleren. Dette kan løses ved at udskifte termostaten.

Find termostat her

Fejlkode ER2

Hvis din ovn viser fejlkode ER2, indikerer det fejl ved strømtilslutning. Dette kan løses ved at tilslutte ovn til strøm. Dette kan også skyldes et defekt strømkabel. Tjek derfor strømkablet for defekter.

Fejlkode ER3

Hvis din ovn viser fejlkdoe ER3, indikerer det en registreret overophedning. Dette løses ved at udskifte køleblæseren.

Find køleblæser her

Fejlkode ER4

Hvis din ovn viser fejlkode ER4, indikerer det fejl med PT5000 temperaturføleren. Dette kan løses ved at udskifte termostat.

Find termostat her

Fejlkode ER6

Hvis din ovn viser fejlkode ER6, indikerer det at døren er åben. Dette kan løses ved at udskifte dørlåsen.

Find dørlås her

Fejlkode ER7

Hvis din ovn viser fejlkode ER7, indikerer det at døren er åben. Dette kan løses ved at udskifte dørlåsen.

Find dørlås her

Fejlkode ER9

Hvis din ovn viser fejlkoden ER9, indikerer det at ovnen har registreret en strømafbrydelse. Dette kan løses ved at afbryde strømmen til ovnen i 30 minutter og derefter tilslutte den til strøm igen. Hvis dette ikke løser problemet, skyldes det nok et defekt kontrolmodul.

Fejlkode ER11

Hvis din ovn viser fejlkode ER11, indikerer det en fejl med knap. Denne fejl indikerer typisk at knappen er holdt nede i for langt tid. Dette løses ved at løsne knappen.

Fejlkode ER15

Hvis din ovn viser fejlkode ER15, indikerer det at temperaturen er for høj. Denne fejl indikerer at ovnen har registreret en temperatur på over 380 grader. Dette skyldes typisk at pyrolyseprogrammet er sat i gang. Fejlkoden skulle gerne forsvinde når ovnen er afkølet efter programmet er færdigt.