Siemens opvaskemaskine fejlkode


Fejlkode E01

Hvis din Siemens opvaskemaskine viser fejlkode E01, er der fejl i elektronikken eller at der findes vand i skjult bund. Dette kan løses ved at udskifte niveaukontrollen.

Find niveaukontrol her

Fejlkode E02

Hvis din Siemens opvaskemaskine viser fejlkode E02, er der fejl i elektronikken. Denne fejl kan indikere at både et defekt kontrolmodul men også andre defekter i andet elektronik.

Find kontrolmodul her

Fejlkode E03

 Hvis din Siemens opvaskemaskine viser fejlkode E03, er der fejl i elektronikken. Denne fejl kan indikere at både et defekt kontrolmodul men også andre defekter i andet elektronik.

Find kontrolmodul her

Fejlkode E04

Hvis din Siemens opvaskemaskine viser fejlkode E04, er der fejl i elektronikken. Denne fejl kan indikere at både et defekt kontrolmodul men også andre defekter i andet elektronik.

Find kontrolmodul her

Fejlkode E05

Hvis din Siemens opvaskemaskine viser fejlkode E05, er der fejl i elektronikken. Denne fejl kan indikere at både et defekt kontrolmodul men også andre defekter i andet elektronik.

Find kontrolmodul her

Fejlkode E06

Hvis din Siemens opvaskemaskine viser fejlkode E06, er årsagen at der er fejl dørsensoren. Dette kan løses ved at udskifte dørlåsen.

Find dørlås her

Fejlkode E07

Hvis din Siemens opvaskemaskine viser fejlkode E07 er årsagen en fejl i tørresystemet. Dette kan løses ved at udskifte Zeolith beholderen.

Find Zeolite beholder her

Fejlkode E08

Hvis din Siemens opvaskemaskine viser fejlkode E08, er årsagen at varmelegemet ikke kan varme vandet. Dette kan løses ved at udskifte aquastoppet.

Find aquastop her

Fejlkode E09

Hvis din Siemens opvaskemaskine viser fejlkode E09, er årsagenat der er fejl i varmesystemet. Dette kan løses ved at udskifte varmepumpen.

Fejlkode E10

Hvis din Siemens opvaskemaskine viser fejlkode E10, er årsagen en fejl i tørresystemet. Dette kan løses ved at udskifte Zeolith beholderen.

Find Zeolite beholder her

Fejlkode E11

Hvis din Siemens opvaskemaskine viser fejlkode E11, er årsagen en fejl ved termostaten eller temperaturføleren. Dette kan løses ved at udskifte termostaten.

Fejlkode E12

Hvis din Siemens opvaskemaskine viser fejlkode E12, er årsagen en fejl ved termostat eller temperaturføler. Denne fejl kan løses ved at udskifte termostat.

Fejlkode E13

Hvis din Siemens opvaskemaskine viser fejlkode E13, er årsagen en kalkdannelse ved varmelegemet. Denne fejl kan løses ved at afkalke opvaskemaskinen og derefter undersøg om saltniveauet er indstillet korrekt.

Fejlkode E14

Hvis din Siemens opvaskemaskine viser fejlkode E14, er årsagen en fejl i fyldesystemet eller fejl i vandtilløb. Denne fejl kan løses ved at udskifte flowmeteret.

Find flowmeter her

Fejlkode E15

Hvis din Siemens opvaskemaskine viser fejlkode E15, er årsagen vand i bunden af opvaskemaskinen. Denne fejl kan løses ved at udskifte termostat.

Det er dog vigtigt at finde årsagen til fejlkode E15, da fejlkoden sandsynligvis vil opstå igen efter et par vaskecyklusser.

Fejlkode E15 kan opstå af flere årsager

Disse er potentielle årsager til fejlkoden E15, og det er vigtigt at inspicere og udbedre problemet i overensstemmelse med den konkrete årsag for at få din Siemens opvaskemaskine til at fungere korrekt igen.

Find afløbspumpe her Find vandventil her Find spulearm her

Fejlkode E16

Hvis din Siemens opvaskemaskine viser fejlkode E16, er årsagen en fejl i fyldesystemet eller fejl i vandtilløb. Denne fejl kan løses ved at udskifte aquastoppet.

Find aquastop her

Fejlkode E17

Hvis din Siemens opvaskemaskine viser fejlkode E17, er årsagen fejl i fyldesystemet eller fejl i vandtilløb.

  1. Start med at tømme vandet fra den skjulte bund i opvaskemaskinen. Dette gøres ved forsigtigt at vippe opvaskemaskinen tilbage med en hældning på 90 grader. Sørg for at have håndklæder klar på gulvet for at opsuge det overskydende vand.

  2. Efter at bunden er tømt, kan du prøve at starte opvaskemaskinen igen. Vær opmærksom på, at fejlkoden E17 vil gentage sig, indtil du identificerer og løser årsagen til lækagen. Gå derfor videre til næste trin.

  3. Fjern sidepanelet på din Siemens opvaskemaskine og undersøg indersiden for eventuelle spor af kalk. Når du har lokaliseret, hvor kalksporene stopper, har du også fundet ud af, hvilken komponent der skal udskiftes. Ofte er det en defekt magnetventil, en beskadiget aquastop, et defekt sidekammer eller en utæt tætning, der forårsager lækagen og fejlkoden E17.

Fejlkode E18

Hvis din Siemens opvaskemaskine viser fejlkode E18, er årsagen en fejl ved fyldesystemet eller fejl i vandtilløb registreret. Denne fejl kan løses ved at udskifte afløbspumpen.

Find afløbspumpe her

Fejlkode E19

Hvis din Siemens opvaskemaskine viser fejlkode E19, er årsagen en fejl ved dispenseren. Denne fejl kan skyldes en defekt dispenser men kan også skyldes andre defekter i andet elektronik.

Fejlkode E20

Hvis din Siemens opvaskemaskine viser fejlkode E20, er årsagen en fejl ved termostat eller temperaturføler. Denne fejl kan løses ved at udskifte termostat.

Fejlkode E21

Hvis din Siemens opvaskemaskine viser fejlkode E21, er årsagen en fejl ved spulepumpen. Denne fejl kan løses ved at udskifte spulepumpen.

Find spulepumpe her

Fejlkode E22

Fejlkoden E22 på en Siemens opvaskemaskine vises, når der er vand i bunden af maskinen, som den ikke kan dræne korrekt. For at løse dette problem og få din opvaskemaskine til at fungere normalt igen, kan du følge de nedenstående trin:

  1. Rengør bundfiltret: Begynd med at rense bundfiltret ved at følge vores almindelige vedligeholdelsestips. Ofte vil dette trin være tilstrækkeligt til at løse problemet, og din Siemens opvaskemaskine vil ikke længere vise fejlkoden E22.

  2. Kontroller afløbspumpen: Mens du har filtrene ude for rengøring, bør du også inspicere afløbspumpen for eventuelle fremmedlegemer. Det kan være ting som tandstikkere, madrester eller glasskår. Normalt kan du fjerne disse fremmedlegemer ved at trække dem ud gennem hullet, hvor pumpen er placeret, under bundsien. Samtidig med at du fjerner fremmedlegemer, bør du også tjekke, om pumpevingen kan dreje frit. Hvis pumpevingen ikke kan dreje, er afløbspumpen sandsynligvis defekt og skal udskiftes. Dette er en reparation, du selv kan udføre. Du kan finde en trin-for-trin videoguide til udskiftning af afløbspumpen nedenfor.

Find afløbspumpe her

Fejlkode E23

Hvis din Siemens opvaskemaskine viser fejlkode E23, er årsagen en fejl i afløbspumpen. Denne fejl kan løses ved at udskifte afløbspumpen.

Find afløbspumpe her

Fejlkode E24

Hvis din Siemens opvaskemaskine viser fejlkode E24, er årsagen en fejl ved vandstandsfejl. Denne fejl kan løses ved at udskifte afløbspumpen.

Hvis din opvaskemaskine ikke kan dræne vandet korrekt, og fejlkoden E24 vises, vil du ofte bemærke, at der er vand i bunden af opvaskemaskinen, når du åbner den. Her er nogle trin til at løse dette problem:

  1. Rens bundsien: Start med at rense bundsien ved at følge vejledningen i den vedlagte video, hvor vi viser, hvordan du nemt kan rense bundsien i din opvaskemaskine.

  2. Tjek afløbsslangen: Hvis du har renset bundsien, men stadig får fejlkoden E24, kan det skyldes en tilstoppet eller beskadiget afløbsslange. For at undersøge dette, skal du dreje programvælgeren til "Off" og trække stikket fra stikkontakten. Kontroller om afløbsslangen er uden knæk. Løsn spændebåndet på vandlåsen og fjern afløbsslangen forsigtigt. Vær opmærksom på, at der kan løbe restvand ud, så hav gerne et håndklæde klar til at tørre op. Rengør afløbsslangen og stikket på vandlåsen. Hold derefter enden af slangen ned i en spand og vælg programmet for udpumpning. Når udpumpningen er færdig, skal du tilslutte afløbsslangen til vandlåsen og kontrollere, at alt er tæt.

  3. Defekt afløbspumpe: Hvis du har renset bundsien og kontrolleret afløbsslangen som beskrevet i trin 2, men stadig får fejlkoden E24, kan problemet skyldes en blokeret eller defekt afløbspumpe. I videoen om rengøring af bundsi forklarer vi, hvordan du får adgang til og rengør afløbspumpen på ældre opvaskemaskiner, selvom det normalt ikke er nødvendigt på nyere maskiner. Hvis du har renset afløbspumpen (eller konstateret, at det ikke er nødvendigt), kan det være nødvendigt at udskifte afløbspumpen. Du kan finde en passende afløbspumpe ved at indtaste din model i søgefeltet nedenfor.

Find afløbspumpe her

Fejlkode E25

Hvis din Siemens opvaskemaskine viser fejlkode E25, er årsagen en fejl ved afløbspumpen. Denne fejl kan løses ved at udskifte afløbspumpen.

Find afløbspumpe her

Fejlkode E26

Hvis din Siemens opvaskemaskine viser fejlkode E26, er årsagen en fejl ved vandtilførselsafbryder. Denne fejl kan løses ved at udskifte aquastoppet.

Find aquastop her

Fejlkode E27

Hvis din Siemens opvaskemaskine viser fejlkode E27, er årsagen en fejl ved Net eller forsyningsspænding er mindre end 170V. Denne fejl kan løses ved at undersøge netledning og spænding.

Fejlkode E28

Hvis din Siemens opvaskemaskine viser fejlkode E28, er årsagen en fejl ved flowmeter. Denne fejl kan løses ved at udskifte flowmeteret.

Find flowmeter her

Fejlkode E29

Hvis din Siemens opvaskemaskine viser fejlkode E29, er årsagen en fejl ved termostat eller temperaturføler. Normalt opstår fejlkoden E22 på grund af en lækage i opvaskemaskinen. For at identificere den defekte reservedel, der forårsager denne fejl, kan du følge kalksporet. Når du har lokaliseret problemområdet, kan du udskifte den relevante reservedel for at løse problemet.

Fejlkode E31

Hvis din Siemens opvaskemaskine viser fejlkode E31, er årsagen en fejl ved tørresystemet. Denne fejl kan løses ved at udskifte Zeolith beholderen.

Find Zeolite beholder her

Fejlkode H06

Hvis din Siemens opvaskemaskine viser fejlkode H06, er årsagen at forsinket start funktionen er sat i gang. Fejlkoden H06 indikerer sandsynligvis, at forsinkelsesstarten er blevet indstillet. For at løse dette problem kan du trykke på Tidsforvalg-knappen (hvis du er usikker på, hvor den er placeret, se i brugsanvisningen), og hold den nede, indtil displayet viser "00". Efter denne handling bør din opvaskemaskine normalt kunne bruges igen. Bemærk, at H06-fejlkoden også kan opstå ved forkerte indstillinger af signalstyrke og afspændingsmiddel. Hvis du er i tvivl, anbefales det at konsultere din opvaskemaskines brugsanvisning for yderligere vejledning.