Samsung vaskemaskine fejlkode


Fejlkode 1E

Hvis din vaskemaskine viser fejlkoden 1E er der registreret fejl med nivaukontrollen.

Ved fejlkode 1E er det sandsynligvist vaskemaskinens niveaukontrol som er defekt.

Find niveaukontrol her

Fejlkode 1LC

Hvis din vaskemaskine viser fejlkoden 1LC er der registreret fejl med nivaukontrollen.

Ved fejlkode 1LC er det sandsynligvist vaskemaskinens niveaukontrol som er defekt.

Find niveaukontrol her

Fejlkode 3E

Fejlkode 3E indikerer motorfejl.

Hvis din vaskemaskine viser fejlkoden E3 skyldes det typisk for meget tøj i vaskemaskinen, tøj der sidder klemme i tromlen af vaskemaskinen eller fejl i ledningsnettet. Først fjern halvdelen af indholdet i vaskemaskinen og start derefter programmet. Hvis din vaskemaskine stadig viser fejlkode 3E, se om der er et stykke tøj som sidder i klemme i tromlen i vaskemaskinen og start derefter programmet igen. Hvis dette ikke virker sluk for vaskemaskinen og derefter afbryd strømmen til maskinen ved at trøkke sikket ud af stikkontakten.

 1. Ved at fjerne bagpanelet fra vaskemaskinen kan du få direkte adgang til vaskemaskinemotoren. Tjek om der er en løs forbindelse ved at frakobl og tilkobl ledningerne en ad gangen.
 2. Der kan også være løsforbindelse ved styringsmodulet. Ved at gøre det samme som ved vaskemaskinemotoren sikrer du om der er løse forbindelser.
 3. Ved at kigge bag ved vaskemaskinen kan man finde en sensor. Denne sensor registrerer tromlens hastiged og retning. Som de andre trin kan denne sensor også have løse forbindelser. Ved at frakoble og tilkoble ledningerne én efter én sikrer du om der er løse forbindelser.

Hvis du stadig oplever fejlkode 3E efter at have fulgt alle trinnene, kan det være en defekt motor som skal udskiftes.

Find motor her

Fejlkode 3E1

Hvis din vaskemaskine viser fejlkode 3E1 er der en overbelastning af motoren.

Ved fejlkode 3E1 skyldes typisk enten for meget vasketøj i vaskemaskinen eller et defekt kontrolmodul.

Find kontrolmodul her

Fejlkode 3E2

Fejlkode 3E2 indikerer motorfejl.

Hvis din vaskemaskine viser fejlkoden 3E2 skyldes det typisk at kontrolmodulet er defekt.

Find kontrolmodul her

Fejlkode 3E3

Fejlkode 3E3 indikerer fejl med elektronikken.

Hvis din vaskemaskine viser fejlkoden 3E3 kan det både skyldes et defekt kontrolmodul men kan også i andre tilfælde være andre elektriske dele som er defekte. Vi anbefaler at du kontakter os på: 98 18 21 00

Find kontrolmodul her

Fejlkode 3E4

Fejlkode E34 indikerer fejl med elektronikken.

Hvis din vaskemaskine viser fejlkoden 3E4 kan det skyldes et defekt kontrolmodul lalalamen kan også i andre tilfælde være andre elektriske dele som er defekte. Vi anbefaler at du kontakter os på: 98 18 21 00

Find kontrolmodul her

Fejlkode 4C

Hvis din vaskemaskine viser fejlkoden 4C har din vaskemaskine ikke fået nok vand inden den startede for programmet. Hvis vaskemaskinen ikke får nok vand inden for 10 minutter vil programmet stoppe automatisk og vil derefter vise fejlkode 4C.

 1. Først tjek for vandtilførslen. Dette gør du ved at koble tilløbsslangen fra hvor vaskemaskinen er tilsluttet. Du skal kunne tænde for vandet fra tilløbsslangen så put en spand under tilløbsslangen så spanden kan samle vandet. Hvis der er tryk nok på vandet er det ikke dette som er skyld i fejlkode 4C.
 2. Tjek om luftkammeret sidder i forbindelse med niveaukontrollen. Der kan være defekte eller brud på luftkammeret.
 3. Tjek tilslutning af kabler til magnetventilen. Hvis der er fejl på ledningerne skal de udskiftes.
 4. Tjek om slangen for niveaukontrollen er tilstoppet samt tjek om niveaukontrollen er defekt.

Hvis du har prøvet alle ovenstående trin og stadig får fejlkode 4C er det sandsynligvis styringen som er defekt.

Find styring her Find niveaukontrol her

Fejlkode 4E / 4C

Fejlkode 4E indikerer fejl med vandtilførsel.

Hvis din vaskemaskine viser fejlkoden 4C har din vaskemaskine ikke fået nok vand inden den startede for programmet. Hvis vaskemaskinen ikke får nok vand inden for 10 minutter vil programmet stoppe automatisk og vil derefter vise fejlkode 4C.

 1. Først tjek for vandtilførslen. Dette gør du ved at koble tilløbsslangen fra hvor vaskemaskinen er tilsluttet. Du skal kunne tænde for vandet fra tilløbsslangen så put en spand under tilløbsslangen så spanden kan samle vandet. Hvis der er tryk nok på vandet er det ikke dette som er skyld i fejlkode 4C.
 2. Tjek om luftkammeret sidder i forbindelse med niveaukontrollen. Der kan være defekte eller brud på luftkammeret.
 3. Tjek tilslutning af kabler til magnetventilen. Hvis der er fejl på ledningerne skal de udskiftes.
 4. Tjek om slangen for niveaukontrollen er tilstoppet samt tjek om niveaukontrollen er defekt.

Hvis du har prøvet alle ovenstående trin og stadig får fejlkode 4C er det sandsynligvis styringen som er defekt.

Find styring her Find niveaukontrol her

Fejlkode 4E1

Fejlkode 4E1 indikerer temperaturfejl.

Hvis din vaskemaskine viser fejlkoden 4E1 skyldes det typisk at temperaturføleren / NTC-føleren er defekt.

Find NTC-Føler her

Fejlkode 4ED

Fejlkode 4ED indikerer temperaturfejl.

Hvis din vaskemaskine viser fejlkoden 4ED skyldes det typisk at temperaturføleren / NTC-føleren er defekt.

Ved fejlkode 1LC er det sandsynligvist vaskemaskinens niveaukontrol som er defekt.

Find NTC-Føler her

Fejlkode 5E

Hvis din vaskemaskine viser fejlkoden 5E er der problemer med at tømme vandet fra vaskemaskinen.

Hvis din vaskemaskine viser fejlkoden 5E har din vaskemaskine ikke fået nok vand inden den startede for programmet. Hvis vaskemaskinen ikke får nok vand inden for 10 minutter vil programmet stoppe automatisk og vil derefter vise fejlkode 5E.

 1. Først tjek for vandtilførslen. Dette gør du ved at koble tilløbsslangen fra hvor vaskemaskinen er tilsluttet. Du skal kunne tænde for vandet fra tilløbsslangen så put en spand under tilløbsslangen så spanden kan samle vandet. Hvis der er tryk nok på vandet er det ikke dette som er skyld i fejlkode 5E.
 2. Tjek om luftkammeret sidder i forbindelse med niveaukontrollen. Der kan være defekte eller brud på luftkammeret.
 3. Tjek tilslutning af kabler til magnetventilen. Hvis der er fejl på ledningerne skal de udskiftes.
 4. Tjek om slangen for niveaukontrollen er tilstoppet samt tjek om niveaukontrollen er defekt.
Find niveaukontrol her

Fejlkode 6E

Fejlkode 6E fejl med varmelegeme.

Hvis din vaskemaskine viser fejlkoden 6E skyldes typisk et defekt varmelegeme. Denne fejl opstår typisk når man ikke har afkalket sin vaskemaskine.

Find varmelegeme her Find afkalkningsmiddel her

Fejlkode 8E

Fejlkode 8E fejl med overstrømsfejl.

Hvis din vaskemaskine viser fejlkoden 8E træk ledningen ud af stikkontakten og tilslut den igen efter 30 sekunder. Hvis dette ikke løser problemet kan det skyldes motorfejl eller motorkul.

Find motorkul her

Fejlkode 9E1

Hvis din vaskemaskine viser fejlkoden 9E1 er der strømfejl.

Undersøg netledningen og spændingen.

Fejlkode 9E2

Hvis din vaskemaskine viser fejlkoden 9E2 er der strømfejl.

Undersøg netledningen og spændingen.

Fejlkode 11E

Fejlkode 11E indikerer vandniveaufejl.

Fejlkode 11E opstår typisk når afløbsslangen hænger for lavt. Sørg for at afløbsslangen er tilsluttet over afløbshøjde, og at den slår en bue opad.

Fejlkode 12E

Hvis din vaskemaskine viser fejlkoden 12E er der fejl med afbryderknappen.

Ved fejlkode 12E har vaskemaskinen registreret at afbryderknappen er blevet holdt nede i mere end 13 sekunder. Ved at løsne afbryderknappen vil du løse problemet. Hvis fejlkode 12E stadig opstår efter at løse afbryderknappen, skal afbryderknappen udskiftes.

Find niveaukontrol her

Fejlkode 13E

Hvis din vaskemaskine viser fejlkoden 13E er der en kommunikationsfejl.

Ved fejlkode 13E opstår typisk når der ikke er forbindelse mellem hovedkontrolmodulet og øvrige kontrolmoduler. Du kan løse problemet ved at tjekke efter løse forbindelser.

Find niveaukontrol her

Fejlkode 14E

Hvis din vaskemaskine viser fejlkoden 14E er der fejl med funktionsvælgeren.

Ved fejlkode 14E opstår under registerering af en eller flere af knapperne er holdt inde i mere end 13 sekunder, ekslusivt afbryderknappen. Du kan løse problemet ved at løsne knapperne. Hvis dette ikke løser problemet skal knapperne udskiftes.

Fejlkode AE

Hvis din vaskemaskine viser fejlkoden AE er der kommunikationsfejl.

Ved fejlkode AE skyldes typisk når der ikke er forbindelse mellem hovedkontrolmodulet og øvrige kontrolmoduler. Løs problemet ved at tjekke for løse forbindelser.

Fejlkode BE

Hvis din vaskemaskine viser fejlkoden BE er der TRIAC fejl.

Ved fejlkode 12E har vaskemaskinen registreret at afbryderknappen er blevet holdt nede i mere end 13 sekunder. Ved at løsne afbryderknappen vil du løse problemet. Hvis fejlkode 12E stadig opstår efter at løse afbryderknappen, skal afbryderknappen udskiftes.

Fejlkode BE1

Hvis din vaskemaskine viser fejlkoden BE1 er fejl med afbryderknappen.

Ved fejlkode BE1 opstår under registerering af en eller flere af knapperne er holdt inde i mere end 13 sekunder, ekslusivt afbryderknappen. Du kan løse problemet ved at løsne knapperne. Hvis dette ikke løser problemet skal knapperne udskiftes.

Fejlkode BE2

Hvis din vaskemaskine viser fejlkoden BE2 er der fejl med funktionsvælgeren.

Ved fejlkode BE2 opstår under registerering af en eller flere af knapperne er holdt inde i mere end 13 sekunder, ekslusivt afbryderknappen. Du kan løse problemet ved at løsne knapperne. Hvis dette ikke løser problemet skal knapperne udskiftes.

Fejlkode DC

Hvis din vaskemaskine viser fejlkoden DC står døren åben.

Ved fejlkode DC luk døren for at løse problemet. Hvis det ikke løser fejlkode DC at lukke døren er dørlåsen defekt.

Find dørlås her

Fejlkode DE

Hvis din vaskemaskine viser fejlkoden DE står døren åben.

Ved fejlkode DE skal man sikre at døren er lukket helt samt tjekke om der ikke er tøj der sidder i klemme i døren. Hvis døren ikke lukker som den skal selv efter man har tjekket om der ikke er noget der stopper døren, er dørlåsen defekt.

Hvis du stadig får fejlkode DE kan fejlkoden også skyldes afløbsslangen hænger for lavt. Ved at sætte afløbsslangen i en højde hvor den er på niveau over afløbspumpen, vil fejlkoden stoppe.

Find dørlås her

Fejlkode DE1

Hvis din vaskemaskine viser fejlkoden DE1 står døren åben.

Ved fejlkode DE1 vil det løse fejlkoden at lukke døren. Hvis det ikke løser problemet skal dørlåsen udskiftes.

Find dørlås her

Fejlkode DE2

Hvis din vaskemaskine viser fejlkoden DE2 er der fejl ved on/off knappen.

Ved fejlkode DE2 fejlkoden opstår når man har trykket på on/off knappen for mange gange. Dette vil overophede knappen vil derfor forårsage DE2.

Find niveaukontrol her

Fejlkode E1

Hvis din vaskemaskine viser fejlkoden 1LC er der fejl i vandtilførslen.

Ved fejlkode E1 kan det være en defekt magnetventil hvis vaskemaskinen ikke tager vand ind. Hvis din vaskemaskine tager vand ind skyldes det typisk en defekt niveaukontrol.

Find niveaukontrol her

Fejlkode E2

Hvis din vaskemaskine viser fejlkoden E2 er der problemer med at tømme vandet.

Ved fejlkode E2 vil en rensning af trevlesien være nok til at stoppe fejlkoden. Hvis problemet ikke bliver løst kan det være afløbspumpen som er defekt.

Find afløbspumpe her

Fejlkode E3

Hvis din vaskemaskine viser fejlkoden E3 er der brugt for meget vaskemiddel.

Fejlkode E3 opstår når der er blivet tilført for meget vaskemiddel i sæberummet. Dette vil danne for meget skum som der så vil udløse fejlkode E3.Du kan løse problemet ved at anvende mindre vaskemiddel.

Fejlkode E4

Hvis din vaskemaskine viser fejlkoden E4 er der registreret ubalance.

Fejlkode E4 opstår typisk når man vasker store stykker tøj. Ved at vaske f.eks. sengetøj vil det klumpe sig sammen og vil derfor skabe ubalance i tromlen. Du kan løse dette problem ved at putte mere tøj i vaskemaskinen så det skaber ligevægt. Hvis dette ikke løser problemet kan det være et tegn på en defekt niveaukontrol.

Find niveaukontrol her

Fejlkode E5

Hvis din vaskemaskine viser fejlkoden E5 fejl med opvarmning.

Ved fejlkode E5 opstår typisk pga. et defekt varmelegeme.

Find varmelegeme her

Fejlkode E7

Hvis din vaskemaskine viser fejlkoden E7 er der registreret fejl med nivaukontrollen.

Ved fejlkode E7 er det sandsynligvist vaskemaskinens niveaukontrol som er defekt.

Find niveaukontrol her

Fejlkode E8

Hvis din vaskemaskine viser fejlkoden E8 er der vandtemperaturfejl.

Ved fejlkode E8, er vandtemperaturen for høj. Dette sker typisk når tilløbslangen er tilsluttet varmtvandshane. Tilslut afløbsslangen koldtvandshane i stedet for at løse fejlkoden.

Fejlkode E9

Hvis din vaskemaskine viser fejlkoden E9 er der en vandniveaufejl.

Ved fejlkode E9 opstår når afløbsslangen hænger for lavt. Løs problemet ved at tilslutte afkøbslangen over afløbshøjde.

Fejlkode EA

Hvis din vaskemaskine viser fejlkoden EA er der motorfejl.

Ved fejlkode EA kan det skyldes flere defekter. Vi anbefaler at kontakte os på: 98 18 21 00

Fejlkode EB

Hvis din vaskemaskine viser fejlkoden EB er der motorfejl.

Ved fejlkode EB kan det skyldes flere defekter. Vi anbefaler at kontakte os på: 98 18 21 00

Fejlkode EC

Hvis din vaskemaskine viser fejlkoden EC er der fejl med termostaten.

Ved fejlkode EC er det typisk termostaten som er defekt og skal udskiftes.

Find termostat her

Fejlkode ED

Hvis din vaskemaskine viser fejlkoden ED står døren åben.

Ved fejlkode ED vil det løse fejlkoden at lukke døren. Hvis det ikke løser problemet skal dørlåsen udskiftes.

Find dørlås her

Fejlkode H1

Hvis din vaskemaskine viser fejlkoden H1 er der fejl med termostat.

Ved fejlkode H1 er termostaten typisk defekt og skal udskiftes.

Find termostat her

Fejlkode HE

Hvis din vaskemaskine viser fejlkoden HE er der vandtemperaturfejl.

Ved fejlkode HE, er vandtemperaturen for høj. Dette sker typisk når tilløbslangen er tilsluttet varmtvandshane. Tilslut afløbsslangen koldtvandshane i stedet for at løse fejlkoden.

Fejlkode HE1

Hvis din vaskemaskine viser fejlkoden HE1 er der fejl med opvarmningen.

Ved fejlkode HE1 vil den typiske fejl være at varmelegemet defekt.

Find varmelegeme her

Fejlkode LE

Hvis din vaskemaskine viser fejlkoden LE er der vandniveaufejl.

Ved fejlkode LE har vaskemaskinen registreret for lavt vandniveau i maskinen.

Find afløbspumpe her

Fejlkode LE1

Hvis din vaskemaskine viser fejlkoden LE1 er der vandniveaufejl.

Ved fejlkode LE1 kan skyldes at afløbsslangen hænger for lavt. Ved at tjekke om afløbsslangen er tilsluttet over afløbshøjde med en bue opad vil du løse fejlkode LE1.

Find varmelegeme her

Fejlkode OE

Hvis din vaskemaskine viser fejlkoden OE er der brugt for meget vaskemiddel.

Fejlkode OE opstår når der er blivet tilført for meget vaskemiddel i sæberummet. Dette vil danne for meget skum som der så vil udløse fejlkode E3. Du kan løse problemet ved at anvende mindre vaskemiddel.

Fejlkode OF

Hvis din vaskemaskine viser fejlkoden OF er der overfyldningsfejl.

Ved fejlkode OE kan det være en defekt magnetventil hvis vaskemaskinen ikke tager vand ind. Hvis din vaskemaskine tager vand ind skyldes det typisk en defekt niveaukontrol.

Find niveaukontrol her

Fejlkode PH1

Hvis din vaskemaskine viser fejlkoden PH1 er der strømfejl.

Ved fejlkode PH1 skal man undersøge netledning og spædning.

Fejlkode PLO

Hvis din vaskemaskine viser fejlkoden PH1 er der strømfejl.

Ved fejlkode PH1 skal man undersøge netledning og spædning.

Fejlkode SUD

Hvis din vaskemaskine viser fejlkoden SUD er der registreret overskydene skum.

Ved fejlkode SUD vil en resning af trevlesien typisk være nok til at fjerne fejlkode SUD. Hvis rensing af trevlesi ikke fjerner fejlkoden prøv at køre programmet "Eco drum clean" eller kør en vask på 90°C uden opvaskemiddel. Hvis fejlen stadig opstår kan det være tegn på en defekt afløbspumpe.

Find afløbspumpe her

Fejlkode T1

Hvis din vaskemaskine viser fejlkoden T1 er vaskemaskinen sat til test-tilstand.

Ved fejlkode T1 skal man trække ledningen af stikkontakten og tilslut igen efter 30 sekunder for at løse fejlkoden.

Fejlkode T2

Hvis din vaskemaskine viser fejlkoden T1 er vaskemaskinen sat til test-tilstand.

Ved fejlkode T2 skal man trække ledningen af stikkontakten og tilsluttes igen efter 30 sekunder for at løse fejlkoden.

Fejlkode TE

Hvis din vaskemaskine viser fejlkoden TE er der fejl med termostaten.

Ved fejlkode TE opstår typisk når termostaten er defekt. Ved at udskifte termostaten vil det løse fejlkoden.

Find termostat her

Fejlkode TE1

Hvis din vaskemaskine viser fejlkoden TE1 er der fejl med termostaten.

Ved fejlkode TE1 opstår typisk når termostaten er defekt. Ved at udskifte termostaten vil det løse fejlkoden.

Find termostat her

Fejlkode TST

Hvis din vaskemaskine viser fejlkoden TST er vaskemaskinen sat til test-tilstand.

Ved fejlkode TST skal man trække ledningen af stikkontakten og tilsluttes igen efter 30 sekunder for at løse fejlkoden.

Fejlkode UC

Hvis din vaskemaskine viser fejlkoden UC er der en strømfejl.

Ved fejlkode UC skal man undersøge netledning og spændingen. Eventuelt træk ledningen ud af stikkontakten og tilslut maskinen til strømmen igen efter 5 minutter.

Fejlkode UE

Hvis din vaskemaskine viser fejlkoden TST er vaskemaskinen sat til test-tilstand.

Fejlkode UE opstår typisk når man vasker store stykker tøj. Ved at vaske f.eks. sengetøj vil det klumpe sig sammen og vil derfor skabe ubalance i tromlen. Du kan løse dette problem ved at putte mere tøj i vaskemaskinen så det skaber ligevægt. Hvis dette ikke løser problemet kan det være et tegn på en defekt niveaukontrol.

Find niveaukontrol her