Samsung tørretumbler fejlkode


Fejlkode BE

Hvis din tørretumble viser fejlkode BE, er der fejl ved knap. Årsagen kan skyldes at en registrering af, at en eller flere knapper er holdt inde i mere end 13 sekunder. Løsn knapperne. Afhjælper det ikke problemet, udskift da knappen som sidder fast.

Find knap her

Fejlkode DF

Hvis din tørretumbler viser fejlkode DF, er døren åben. Dette kan løses ved at udskifte dørlåsen.

Find dørlås her

Fejlkode DO

Hvis din tørretumbler viser fejlkode DF, er døren åben. Dette kan løses ved at udskifte dørlåsen.

Find dørlås her

Fejlkode ET

Hvis din tørretumbler viser fejlkode ET, er der fejl med kontrolmodulet. Dette kan løses ved at udskifte PCB modulet.

Fejlkode FE

Hvis din tørretumbler viser fejlkode FE, er der strømfejl. Dette kan løses ved at undersøge netlednign og spænding.

Fejlkode HE

Hvis din tørretumbler viser fejlkode HE, er der fejl med opvarmning. Dette kan løses ved at udskifte varmelegemet.

Find varmelegeme her

Fejlkode OD

Hvis din tørretumbler viser fejlkode OD, har maskinen overtrådt tørretiden. Dette kan løses ved at rense fnugfiltret. Løser dette ikke problemet, kan du forsøge at rense fugtsensoren, der sidder indvendigt i tromlen. Tjek også afstræksslangen for eventuel tilstopning. Afmonter evt. aftræksslangen og rens den. Hvis dette ikke virker skal aftræksslangen nok udskiftes.

Find fnugfilter her

Fejlkode TE4

Hvis din tørretumbler viser fejlkode TE4, er der en temperaturfejl. Dette kan løses ved at udskifte temperaturføleren.

Fejlkode TO

Hvis din tørretumbler viser fejlkode TO, er der fejl med termostat eller temperaturføleren. Dette kan løses ved at udskifte termotaten.

Find termostat her

Fejlkode TS

Hvis din tørretumbler viser fejlkode TS, er der fejl med termostat eller temperaturføleren. Dette kan løses ved at udskifte termostaten.

Find termostat her