Samsung ovn fejlkode


Fejlkode C20

Hvis din ovn viser fejlkode C20, indikerer det en temperaturfejl. Dette kan løses ved at udskifte ovntermostaten.

Fejlkode C21

Hvis din ovn viser fejlkode C21, indikerer det en temperaturfejl. Dette kan løses ved at udskifte ovntermostaten.

Fejlkode F7

Hvis din ovn viser fejlkoden F7, indikerer det fejl med PT1000 temperaturføleren. Dette kan løses ved at udskifte termostaten i ovnen.

Find termostat her

Fejlkode CD0

Hvis din ovn viser fejlkode CD0, indikerer det fejl ved knap. Dette skyldes at ovnen har registreret at en knap er holdt inde i mere end 13 sekunder. Dette kan løses ved at løsne knapperne. Hvis dette ikke løser problemet, udskift knappen.

Find knap her

Fejlkode CD1

Hvis din ovn viser fejlkode CD1, indikerer det at døren ikke kan åbnes. Dette kan løses ved at udskifte dørlåsen.

Find dørlås her

Fejlkode CF0

Hvis din ovn viser fejlkode CF0, indikerer det en fejl i elektronikken. Dette kan både skyldes et defekt kontrolmodul, men kan også skyldes andre defekte dele i ovnen.

Fejlkode -DC-

Hvis din ovn viser fejlkode -DC-, indikerer det at bagepladen ikke er indsat korrekt. Dette kan løses ved at trække bagepladen ud af ovnen, og putte den tilbage igen.

Fejlkode -DE-

Hvis din ovn viser fejlkode -DE-, indikerer det at bagepladen ikke er indsat korrekt. Dette kan løses ved at trække bagepladen ud af ovnen, og putte den tilbage igen.

Tænd for maskinen. Derefter tryk og hold på tænd/sluk knappen i 3 sekunder for at nulstille tørretumbleren.

Fejlkode U

Hvis din ovn viser fejlkode U, indikerer det at der ingen gryde eller pande er registreret. Dette kan skyldes flere årsager. Tjek om din gryde eller pande er egnet til induktion. Hvis gryde eller pande er egnet, vil det hjælpe at vaske kogepladen med en vreddet våd klud Hvis problemet stadig opstår, er det muligt at kontrolmodulet er defekt.

Tænd for maskinen. Derefter tryk og hold på tænd/sluk knappen i 3 sekunder for at nulstille tørretumbleren.