Samsung opvaskemaskine fejlkode


Fejlkode 4E

Hvis din Samsung opvaskemaskine viser fejlkode 4E, er der fejl med vandtilførslen. Dette kan løses ved at udskifte aquastoppet.

Find aquastop her

Fejlkode 4E1

Hvis din Samsung opvaskemaskine viser fejlkode 4E1, overstiger vandtemperaturen 75 grader. Dette indikerer at tilløbsslangen er tilsluttet varmtvandshanen. Dette vil løses ved at tilslutte slangen til koldtvandshanen i stedet.

Fejlkode 5E

 Hvis din Samsung opvaskemaskine viser fejlkode 5E, er årsagen at vandet ikke kan tømmes fra opvaskemaskinen. Dette kan løses ved at udskifte afløbspumpen.

Find afløbspumpe her

Fejlkode 9E

Hvis din Samsung opvaskemaskine viser fejlkode 9E, er årsagen er en fejl med termostat eller temperaturføleren. Dette kan løses ved at udskifte niveaukontrollen.

Fejlkode BE2

Hvis din Samsung opvaskemaskine viser fejlkode BE2, er årsagen at der er fejl med knappen. Dette skyldes at en af knapperne i kontrolpanelet er holdt inde i mere end 13 sekunder. Se om du kan løsne knapperne. Hvis dette ikke løser problemet udskift knappen som sidder fast.

Find knap her

Fejlkode HE1

Hvis din Samsung opvaskemaskine viser fejlkode HE1, er årsagen at der er fejl med termostat eller temperaturføleren. Dette kan løses ved at udskifte termostaten.

Find termostat her

Fejlkode HE

Hvis din Samsung opvaskemaskine viser fejlkode HE er årsagen der er en opvarmningsfejl. Dette kan løses ved at udskifte varmelegemet.

Find varmelegeme her

Fejlkode LC

Hvis din Samsung opvaskemaskine viser fejlkode LC, er årsagen at der er vand i bunden af opvaskemaskinen. Fejlen skyldes typisk pga. en lækage. Følg kalksporet til den del som er defekt, og derefter udskift delen.

Fejlkode LE

Hvis din Samsung opvaskemaskine viser fejlkode LE, er årsagen at der er vand i bunden af opvaskemaskinen. Fejlen skyldes typisk pga. en lækage. Følg kalksporet til den del som er defekt, og derefter udskift delen.

Fejlkode OE

Hvis din Samsung opvaskemaskine viser fejlkode OE, er årsagen fejl med overfyldningsfejl. Dette kan løses ved at udskifte aquastoppet.

Find aquastop her

Fejlkode PE

Hvis din Samsung opvaskemaskine viser fejlkode PE, er årsagen en vandfordelingsfejl. Dette kan løses ved at udskifte spuleveksleren.

Fejlkode TE1

Hvis din Samsung opvaskemaskine viser fejlkode TE1, er årsagen en fejl ved termostat eller temperaturføler. Denne fejl kan løses ved at udskifte termostat.

Find termostat her