Opvaskemaskine spuler ikke


Populært spørgsmål

Hvis opvaskemaskinen spuler ikke, kan årsagen være følgende:

Step 1:

Fejlen kan skyldes at spulearmen sidder løst på akslen - eller at den er blokeret af et fremmedlegeme. Kontrollér derfor spulearmen. Er dyserne tilstoppede af fedt og snavs, så kan vandet ikke komme ud. Rengør med varmt vand og brug en tændstik til at rense hullerne.

Step 2:

Spulepumpen/spulemotoren, som er den der får vandet op i spulearmene kan være defekt. Hvis dette er tilfældet, så kommer der ikke vand op i spulearmene.

Step 3:

Fejlen kan skyldes, at skifteventilen er defekt. Nogle opvaskemaskiner har en skifteventil (også kaldet omskifter eller spulearmsveksler), som sørger for skiftevis at vaske/spule med øverste og nederste spulearm - i stedet for, at begge arme spuler samtidig og dermed bruger mere vand end nødvendigt. Skifteventilen er altså en vandbesparende foranstaltning. Hvis skifteventilen er defekt er det muligt, at opvaskemaskinen "står fast" i den ene afdeling. Dette vil medvirke at der kun vaskes for oven eller for neden.

Step 4:

Fejlen kan skyldes et tilstoppet bundfilter - rens derfor bundfilteret. Du kan sikre dig, at bundfilteret er renset ordentligt ved at holde det under vandhanen, hvor strålen skal gå lige igennem filteret.

Step 5:

Fejlen kan skyldes et flækket stigrør. Stigrøret er et stort plastikrør, som leder vandet fra spulepumpen til spulearmen i toppen.

Step 6:

Fejlen kan skyldes utætheder i pakninger mellem spulearme og rør. Utæthederne vil bevirke, at vandtrykket mindskes, og dermed ikke kan spule vandet.

 

Hjælper ovenstående ikke?

Hvis ovenstående tips ikke hjælper så tøv ikke med at kontakte os eller bestille et servicebesøg.

Kontakt os på +45 98182100 eller info@cjdele.dk.

Du kan også bestille os til et servicebesøg, så kommer vi så hurtigt som muligt.