Miele tørretumbler fejlkode


Fejlkode F66

Hvis din tørretumbler viser fejlkode F66, er det sandsynligvis på grund af utilstrækkelig ventilation.

Tilstrækkelig luft til ventilation: For at sikre tilstrækkelig ventilation til tørretumbleren er det vigtigt, at der er tilstrækkelig plads omkring apparatet, og at det omgivende rum generelt er godt ventileret.

Beskadiget fnugfilter: Fejlkode F66 kan også opstå på grund af et tilstoppet eller beskadiget fnugfilter, hvilket kan resultere i dårligere ventilation. Rens derfor fnugfiltret regelmæssigt eller udskift det om nødvendigt.

Snavset kondensatorfilter: Rens også filteret foran kondensatoren. Kondensatorfiltret har tendens til at blive slidt over tid. Hvis det er slidt eller beskadiget, bør det udskiftes.

Find fnugfilter her