Miele ovn fejlkode


Fejlkode F5

Hvis din ovn viser fejlkoden F5, indikerer det fejl med PT1000 temperaturføleren. Dette kan løses ved at udskifte termostaten i ovnen.

Fejlkode F6

Hvis din ovn viser fejlkoden F6 indikerer det fejl med PT1000 temperaturføleren. Dette kan løses ved at udskifte termostaten i ovnen.

Fejlkode F7

Hvis din ovn viser fejlkoden F7, indikerer det fejl med PT1000 temperaturføleren. Dette kan løses ved at udskifte termostaten i ovnen.

Fejlkode F9

Hvis din ovn viser fejlkoden F9, indikerer det fejl med PT1000 temperaturføleren. Dette kan løses ved at udskifte termostaten i ovnen.

Fejlkode F21

Hvis din ovn viser fejlkoden F21, indikerer det fejl med overvarmelegemet. Dette løses ved at udskifte overvarmelegemet.

Fejlkode F22

Hvis din ovn viser fejlkoden F22, indikerer det fejl med ringvarmelegemet. Dette kan løses ved at udskifte ringvarmelegemet.

Fejlkode F23

Hvis din ovn viser fejlkoden F23, indikerer det at pyrolysetemperaturen ikke er opnået. Dette skyldes typisk at ovnen er for snavset, til at pyrolysefunktionen kan opnå den rette temperatur. Problemet løses ved at rengøre ovnen.

Fejlkode F30

Hvis din ovn viser fejlkoden F30, indikerer det en kommunikationsfejl ved dør og dørlåsen. Dette kan skyldes at dørlåsen er defekt, men fejlen kan også skyldes andre defekte dele i ovnen.

Tænd for maskinen. Derefter tryk og hold på tænd/sluk knappen i 3 sekunder for at nulstille tørretumbleren.

Find dørlås her

Fejlkode F31

Hvis din ovn viser fejlkode F31, indikerer det at døren er åben. Dette kan løses ved at udskifte dørlåsen.

Tænd for maskinen. Derefter tryk og hold på tænd/sluk knappen i 3 sekunder for at nulstille tørretumbleren.

Find dørlås her

Fejlkode F32

Hvis din ovn viser fejlkode F32, indikerer det en registreret fejl ved pyrolyseprocessens dørlås. Dette kan løses ved at udskifte dørlåsen.

Find dørlås her

Fejlkode F33

Hvis din ovn viser fejlkode F33, indikerer det at døren ikke kan åbnes. Dette kan løses ved at udskifte dørlåsen.

Find dørlås her

Fejlkode F44

Hvis din ovn viser fejlkode F44, indikerer det en kommunikationsfejl. Dette kan løses ved at afbryde strømmen til ovnen i 30 minutter og derefter tilslutte den til strøm igen.

Fejlkode F54

Hvis din ovn viser fejlkode F54, indikerer det en stegetermometerfejl. Dette kan løses ved at udskifte stegetermometeret.

Find stegetermometer her

Fejlkode F55

Hvis din ovn viser fejlkode F55, indikerer det at den maksimale varmetid er overskredet. Dette skyldes at ovnen har været anvendt i for langt tid. Dette er en sikkerhedsfunktion som vil aktivere når ovnen har overskredet den maksimale varmetid. Tænd ovnen igen for at løse problemet.

Fejlkode F57

Hvis din ovn viser fejlkode F57, indikerer det fejl med køleblæseren. Dette kan løses ved at udskifte køleblæseren.

Find køleblæser her

Fejlkode F58

Hvis din ovn viser fejlkode F58, indikerer det fejl med varmluftblæseren. Dette kan løses ved at udskifte varmluftblæseren.

Find varmluftblæser her

Fejlkode F60

Hvis din ovn viser fejlkode F60, indikerer det en utilstrækkelig ventilation. Dette skyldes typisk en blokeret lufttilførsel. Dette kan løses ved at rengøring.

Fejlkode F180

Hvis din ovn viser fejlkoden F180, indikerer det fejl med PT1000 temperaturføleren. Dette kan løses ved at udskifte termostaten i ovnen.

Find termostat her

Fejlkode F181

Hvis din ovn viser fejlkoden F181, indikerer det fejl med PT1000 temperaturføleren. Dette kan løses ved at udskifte termostaten i ovnen.

Find termostat her

Fejlkode F182

Hvis din ovn viser fejlkoden F182, indikerer det fejl med PT1000 temperaturføleren. Dette kan løses ved at udskifte termostaten i ovnen.

Find termostat her

Fejlkode F183

Hvis din ovn viser fejlkoden F183, indikerer det fejl med PT1000 temperaturføleren. Dette kan løses ved at udskifte termostaten i ovnen.

Find termostat her

Fejlkode F184

Hvis din ovn viser fejlkoden F184, indikerer det at pyrolysetemperaturen ikke er opnået. Dette skyldes typisk at ovnen er for snavset, til at pyrolysefunktionen kan opnå den rette temperatur. Problemet løses ved at rengøre ovnen.

Fejlkode F185

Hvis din ovn viser fejlkode F185, indikerer det at døren ikke kan åbnes. Dette kan løses ved at udskifte dørlåsen.

Find dørlås her

Fejlkode F186

Hvis din ovn viser fejlkode F186, indikerer det at døren ikke kan åbnes. Dette kan løses ved at udskifte dørlåsen.

Find dørlås her

Fejlkode F187

Hvis din ovn viser fejlkode F187, indikerer det at døren ikke kan åbnes. Dette kan løses ved at udskifte dørlåsen.

Find dørlås her

Fejlkode F188

Hvis din ovn viser fejlkode F188, indikerer det en stegetermometerfejl. Dette kan løses ved at udskifte stegetermometeret.

Find stegetermometer her

Fejlkode F189

Hvis din ovn viser fejlkode F189, indikerer det at den maksimale varmetid er overskredet. Dette skyldes at ovnen har været anvendt i for langt tid. Dette er en sikkerhedsfunktion som vil aktivere når ovnen har overskredet den maksimale varmetid. Tænd ovnen igen for at løse problemet.