Miele opvaskemaskine fejlkode


Fejlkode F01

Hvis din Indesit opvaskemaskine viser fejlkode F01, er der en temperaturfejl. Dette kan løses ved at udskifte termostaten.

Find termostat her

Fejlkode F02

Hvis din Indesit opvaskemaskine viser fejlkode F02, er der fejl med temperaturfejl. Dette kan løses ved at udskifte termostaten.

Find termostat her

Fejlkode F3E

 Hvis din Indesit opvaskemaskine viser fejlkode F3E, er årsagen at der er vand i bunden af opvaskemaskinen. Denne fejl opstår typisk grundet en lækage. Følg venligst kalksporet for at opspore den defekte reservedel. Derefter udskifte den defekte reservedel.

Fejlkode F08

Hvis din Indesit opvaskemaskine viser fejlkode F08, er årsagen er en fejl med spulepumpe. Dette kan løses ved at udskifte spulearmen.

Find spulearm her

Fejlkode F11

Hvis din Indesit opvaskemaskine viser fejlkode F11, er årsagen kan vandet ikke tømmes fra opvaskemaskinen. Dette kan løses ved at udskifte afløbspumpen.

Find afløbspumpen her

Fejlkode F12

Hvis din Indesit opvaskemaskine viser fejlkode F12, er årsagen at der er fejl med vandtilførslen. Dette kan løses ved at udskifte aquastoppet.

Find aquastop her

Fejlkode F13

Hvis din Indesit opvaskemaskine viser fejlkode F13 er årsagen der er fejl i vandtilførslen. Dette kan løses ved at udskifte aquastoppet.

Find aquastop her

Fejlkode F14

Hvis din Indesit opvaskemaskine viser fejlkode F14, er årsagen at fejl i vandtilførslen. Dette kan løses ved at udskifte aquastoppet.

Find aquastop her

Fejlkode F15

Hvis din Indesit opvaskemaskine viser fejlkode F15, er årsagen at vandtempreaturen er for høj eller der er en fejl i vandtilførsel.

  1. Tilslutning til varmtvandshane: Hvis opvaskemaskinen er tilsluttet til en varmtvandshane, bør du i stedet tilslutte den til en koldtvandshane. Dette kan afhjælpe problemet.

  2. Ingen vandtilførsel: Hvis der slet ikke kommer vand ind i opvaskemaskinen, skal du først kontrollere, om der er vand ved tilslutningsstedet. Hvis der er vand, kan mangel på vand sandsynligvis skyldes en defekt magnetventil eller aquastop.

  3. Defekt niveaukontrol: Hvis opvaskemaskinen tager vand ind, kan fejlen skyldes en defekt niveaukontrol, der måler vandstanden. Vær opmærksom på, at på ældre opvaskemaskiner kan niveaukontrollen være analog, og i så fald kan du blot udskifte den. Men på nyere opvaskemaskiner er niveaukontrollen en del af printet/styringen, og i dette tilfælde skal du udskifte hele printet/styringen. Hvis du er i tvivl, er det en god idé at kontakte os og oplyse så mange oplysninger som muligt fra opvaskemaskinens typeskilt.

Fejlkode F18

Hvis din Indesit opvaskemaskine viser fejlkode F18, er årsagen fejl med flowmeter. Dette kan løses ved at udskifte flowmeteret.

Find flowmeter her

Fejlkode F19

Hvis din Indesit opvaskemaskine viser fejlkode F19, er årsagen fejl med flowmeter. Dette kan løses ved at udskifte flowmeter.

Find flowmeter her

Fejlkode F24

Hvis din Indesit opvaskemaskine viser fejlkode F24, er årsagen en fejl ved varmerelæet. Denne fejl kan løses ved at udskifte varmerelæet

Find varmerelæ her

Fejlkode F25

Hvis din Indesit opvaskemaskine viser fejlkode F25, er årsagen en temperaturfejl. Dette kan løses ved at udskifte termostaten.

Find termostat her

Fejlkode F26

Hvis din Indesit opvaskemaskine viser fejlkode F26, er årsagen at vandtemperaturen er for høj eller der er fejl i vandtilførslen.

  1. Tilslutning til varmtvandshane: Hvis opvaskemaskinen er tilsluttet til en varmtvandshane, bør du i stedet tilslutte den til en koldtvandshane. Dette kan afhjælpe problemet.

  2. Ingen vandtilførsel: Hvis der slet ikke kommer vand ind i opvaskemaskinen, skal du først kontrollere, om der er vand ved tilslutningsstedet. Hvis der er vand, kan mangel på vand sandsynligvis skyldes en defekt magnetventil eller aquastop. Du kan finde en ny magnetventil her og en ny aquastop her.

  3. Defekt niveaukontrol: Hvis opvaskemaskinen tager vand ind, kan fejlen skyldes en defekt niveaukontrol, der måler vandstanden. Vær opmærksom på, at på ældre opvaskemaskiner kan niveaukontrollen være analog, og i så fald kan du blot udskifte den. Men på nyere opvaskemaskiner er niveaukontrollen en del af printet/styringen, og i dette tilfælde skal du udskifte hele printet/styringen. Hvis du er i tvivl, er det en god idé at kontakte os og oplyse så mange oplysninger som muligt fra opvaskemaskinens typeskilt.

Fejlkode F40

Hvis din Indesit opvaskemaskine viser fejlkode F40, er årsagen er fejl i elektronikken. Dette problem kan både skyldes et defekt kontrolmodul men kan også være grundet andre elektroniske dele som er defekte.

Fejlkode F51

Hvis din Indesit opvaskemaskine viser fejlkode F51, er årsagen en vandstandsfejl. Dette kan løses ved at udskifte niveaukontrollen.

Fejlkode F52

Hvis din Indesit opvaskemaskine viser fejlkode F52, er årsagen en vandstandsfejl. Dette kan løses ved at udskifte niveaukontrollen.

Fejlkode F67

Hvis din Indesit opvaskemaskine viser fejlkode F67, er årsagen en fejl med spulepumpen. Dette kan løses ved at udskifte spulepumpen.

Find spulepumpe her

Fejlkode F68

Hvis din Indesit opvaskemaskine viser fejlkode F68, er årsagen en fejl med spulepumpen. Dette kan løses ved at udskifte spulepumpen.

Find spulepumpe her

Fejlkode F69

Hvis din Indesit opvaskemaskine viser fejlkode F69, er årsagen en fejl med spulepumpen. Dette kan løses ved at udskifte spulepumpen.

Find spulepumpe her

Fejlkode F70

Hvis din Indesit opvaskemaskine viser fejlkode F70, er årsagen at der er vand i bunden af opvaskemaskinen. Dette kan løses ved at udskifte afløbspumpen.

Find afløbspumpe her

Fejlkode F78

Hvis din Indesit opvaskemaskine viser fejlkode F78, er årsagen en fejl med spulepumpen. Dette kan løses ved at udskifte spulepumpen.

Find spulepumpe her

Fejlkode F88

Hvis din Indesit opvaskemaskine viser fejlkode H, er årsagen en fejl med ubalancesensor. Dette kan løses ved at udskifte ubalancesensoren.