Indesit opvaskemaskine fejlkode


Fejlkode A1

Hvis din Indesit opvaskemaskine viser fejlkode A1, er der fejl med flowmeteret. Dette kan løses ved at udskifte flowmeteret.

Find flowmeter her

Fejlkode A5

Hvis din Indesit opvaskemaskine viser fejlkode A5, er der fejl med niveaukontrol. Dette kan løses ved at udskifte niveaukontrol.

Fejlkode E1

Hvis din Indesit opvaskemaskine viser fejlkode E1, er årsagen at opvaskemaskinen ikke kan tømme vandet. Dette kan løses ved at udskifte afløbspumpen.

Find afløbspumpe her

Fejlkode F1

Hvis din Indesit opvaskemaskine viser fejlkode F1, er årsagen en temperaturfejl. Dette kan løses ved at udskifte termostaten.

Find termotat her

Fejlkode F2

Hvis din Indesit opvaskemaskine viser fejlkode F2, er årsagen at der er vand i bunden af opvaskemaskinen. Dette kan løses ved at følge kalksporet til den defekte del og derefter udskifte den.

Fejlkode F3

Hvis din Indesit opvaskemaskine viser fejlkode F3, er årsagen en opvarmningsfejl. Dette kan løses ved at udskifte varmelegemet.

Find varmelegeme her

Fejlkode F4

Hvis din Indesit opvaskemaskine viser fejlkode F4 er årsagen at opvaskemaskinen ikke kan tømme vandet. Dette kan løses ved at udskifte afløbspumpen.

Find varmelegeme her

Fejlkode F5

Hvis din Indesit opvaskemaskine viser fejlkode F5, er årsagen at spulearmene er blokeret. Dette kan løses ved undersøge hvad der blokerer for spulearmene og om det er nødvendigt at omrokere servicet.

Fejlkode F6

Hvis din Indesit opvaskemaskine viser fejlkode F6, er årsagen en fejl i vandtilførsel. Dette kan løses ved at udskifte aquastoppet.

Find aquastop her

Fejlkode F7

Hvis din Indesit opvaskemaskine viser fejlkode F7, er årsagen fejl med flowmeter. Dette kan løses ved at udskifte flowmeteret.

Find flowmeter her

Fejlkode F8

Hvis din Indesit opvaskemaskine viser fejlkode F8, er årsagen fejl med flowmeter. Dette kan løses ved at udskifte flowmeter.

Find flowmeter her

Fejlkode F9

Hvis din Indesit opvaskemaskine viser fejlkode F9, er årsagen en overfyldningsfejl. Dette problem skyldes for meget vand i opvaskemaskinen. Dette kan indikere defekt magnetventil eller aquastop. er din opvaskemaskine ikke overfyldt med vand, er det normalt niveaukontrollen som er defekt.

Find aquastop her

Fejlkode F10

Hvis din Indesit opvaskemaskine viser fejlkode F10, er årsagen en opvarmningsfejl. Dette kan løses ved at udskifte varmelegemet.

Find varmelegeme her

Fejlkode F11

Hvis din Indesit opvaskemaskine viser fejlkode F11, er årsagen en spulepumpefejl. Dette kan løses ved at udskifte spulepumpen.

Find spulepumpe her

Fejlkode F12

Hvis din Indesit opvaskemaskine viser fejlkode F12, er årsagen er fejl i elektronikken.. Dette problem kan både skyldes et defekt kontrolmodul men kan også være grundet andre elektroniske dele som er defekte.

Fejlkode F13

Hvis din Indesit opvaskemaskine viser fejlkode F13, er årsagen en fejl med kontrolmodulet. Dette kan løses ved at udskifte kontrolmodulet.

Fejlkode F15

Hvis din Indesit opvaskemaskine viser fejlkode F15, er årsagen en opvarmningsfejl. Dette kan løses ved at udskifte varmelegemet.

Find varmelegeme her

Fejlkode FA

Hvis din Indesit opvaskemaskine viser fejlkode FA, er årsagen en niveaukontrol. Dette kan løses ved at udskifte niveaukontrollen.

Fejlkode FB

Hvis din Indesit opvaskemaskine viser fejlkode FB, er årsagen en vandfordelingsfejl. Dette kan løses ved at udskifte spuleveksleren.

Fejlkode H

Hvis din Indesit opvaskemaskine viser fejlkode H, er årsagen en flowmeter. Dette kan løses ved at udskifte flowmeter.

Find flowmeter her