Grundig opvaskemaskine fejlkode


Fejlkode E01

Hvis din Grundig opvaskemaskine viser fejlkode E01, skyldes det vand i bunden af maskinen som følge af lækage indeni opvaskemaskinen. For at afhjælpe dette problem kan du følge disse trin:

Det er dog vigtigt at finde årsagen til fejlkode E01, da fejlkoden sandsynligvis vil opstå igen efter et par vaskecyklusser.

Fejlkode E01 kan opstå af flere årsager

Disse er potentielle årsager til fejlkoden E01, og det er vigtigt at inspicere og udbedre problemet i overensstemmelse med den konkrete årsag for at få din Grundig opvaskemaskine til at fungere korrekt igen.

Find afløbspumpe her Find vandventil her Find flowmeter her Find spulearme her

Fejlkode E02

Hvis din Grundig opvaskemaskine viser fejlkode E02, skyldes det vand i bunden af maskinen som følge af lækage indeni opvaskemaskinen. For at afhjælpe dette problem kan du følge disse trin:

Fejlkode E02 kan også opstå når afløbspumpen er defekt. Se om der er noget der blokerer afløbspumpens vinge. Dette kan være glasgår, madrester eller lignende. Hvis afløbspumpen er defekt, kan man opleve at opvaskemaskinen går i stå under udpumpning eller ikke kan tømme vandet ud af maskinen. Dette kan løses ved at udskifte afløbspumpen.

Find afløbspumpe her