Gram opvaskemaskine fejlkode


Fejlkode CL

Hvis din Gram opvaskemaskine viser fejlkoden CL, er børnesikringen aktiveret. Dette problem løses ved at følge brugsanvisningen for at deaktivere bønesikringsfunktionen.

Fejlkode F0-F1

Hvis din Gram opvaskemaskine viser fejlkode F0-F1, er der vand i bunden af opvaskemaskine. Dette problem er sandsynligvis grundet en lækage. Dette kan løses ved at følge kalksporet til den reservedel som skal skiftes.

Fejlkode F2

Hvis din Gram opvaskemaskine viser fejlkoden F2, kan vandet ikke tømmes. Dette problem kan løses ved at udskifte afløbspumpen.

Find afløbspumpe her

Fejlkode F3

Hvis din Gram opvaskemaskine viser fejlkoden F3, er årsagen en overfyldningsfejl. Dette problem kan løses ved at udskifte aquastoppet.

Find aquastop her

Fejlkode F4

Hvis din Gram opvaskemaskine viser fejlkode F7, er der fejl ved flowmeter. Dette problem kan løses ved at udskifte flowmeteret.

Find flowmeter her

Fejlkode F5

Hvis din Gram opvaskemaskine viser fejlkode F5, er der fejl i fyldesystemet eller fejl i vandtilløb registreret. Dette problem kan løses ved at udskifte aquastoppet.

Find spulearm her 

Fejlkode F6

Hvis din Gram opvaskemaskine viser fejlkode F6, er der en temperaturfejl. Dette problem kan løses ved at udskifte termostaten. 

Fejlkode F7

Hvis din Gram opvaskemaskine viser fejlkoden F7, er der opvarmningsfejl på opvaskemaskinen. Dette problem kan løses ved at udskifte varmelegemet.

Find varmelegeme her

Fejlkode F8

Hvis din Gram opvaskemaskine viser fejlkoden F8, er der en opvarmingsfejl. Dette problem kan løses ved at udskifte varmelegemet.

Find varmelegeme her

Fejlkode F9

Hvis din Gram opvaskemaskine viser fejlkoden F9, indikerer opvaskemaskinen en vandfordelingsfejl. Dette problem kan løses ved at udskifte spuleveksleren.

Fejlkode FA

Hvis din Gram opvaskemaskine viser fejlkoden FA, indikerer opvaskemaskinen fejl med niveaukontrollen. Dette problem kan løses ved at udskifte niveaukontrollen.

Fejlkode FE

Hvis din Gram opvaskemaskine viser fejlkoden FE, er der en fejl med kontrolmodulet. Dette problem kan løses ved at udskifte kontrolmodulet.

Fejlkode H00-H24

Hvis din Gram opvaskemaskine viser fejlkoden H00-H24, angiver det at forsinket start funktionen er aktiveret. Dette problem løses ved at deaktivere funktionen ved at følge brugsanvisningen.

Fejlkode SE

Hvis din Gram opvaskemaskine viser fejlkode SE, er der fejl med kontrolmodulet. Dette problem løses ved at udskifte kontrolmodulet.