Gaggenau ovn fejlkode


Fejlkode E05-32

Hvis din ovn viser fejlkode E05-32, indikerer fejl med knappen. Dette skyldes enten at knappen er blevet holdt nede i for langt tid, eller at knappen har sat sig fast. Forsøg at løsne knappen for at løse problemet.

Fejlkode E05-11

Hvis din ovn viser fejlkoden E05-11, indikerer det, at der er luft i systemet. For at løse problemet med fejlkoden E511, følg disse trin:

Fejlkode E010D

Hvis din ovn viser fejlkode E010D, indikerer det en fejl i elektronikken. Dette kan både skyldes et defekt kontrolmodul, men kan også skyldes andre defekte dele i ovnen.

Fejlkode E106

Hvis din ovn viser fejlkode E106, indikerer det at lågen ikke er låst under selvrens. Dette løses ved at udskifte dørlåsen.

Find dørlås her

Fejlkode ER0

Hvis din ovn viser fejlkode ER0, indikerer det en fejl i elektronikken. Dette kan både skyldes et defekt kontrolmodul, men kan også skyldes andre defekte dele i ovnen.

Fejlkode ER1

Hvis din ovn viser fejlkoden ER1, indikerer det fejl med PT5000 temperaturføleren. Dette kan løses ved at udskifte termostaten i ovnen.

Fejlkode ER3

Hvis din ovn viser fejlkoden ER3, indikerer det at ovnen har registreret overophedning. Dette kan løses ved at udskifte køleblæseren.

Fejlkode ER4

Hvis din ovn viser fejlkoden ER4, indikerer det fejl med PT5000 temperaturføleren. Dette kan løses ved at udskifte termostaten i ovnen.

Fejlkode ER6

Hvis din ovn viser fejlkoden ER6, indikerer det at døren er åben. Dette kan løses ved at udskifte dørlåsen.

Find dørlås her

Fejlkode ER7

Hvis din ovn viser fejlkoden ER7, indikerer det at døren er åben. Dette kan løses ved at udskifte dørlåsen.

Find dørlås her

Fejlkode ER9

Hvis din ovn viser fejlkoden ER9, indikerer det at ovnen har registreret en strømafbrydelse. Dette kan løses ved at afbryde strømmen til ovnen i 30 minutter og derefter tilslutte den til strøm igen. Hvis dette ikke løser problemet, skyldes det nok et defekt kontrolmodul.

Fejlkode ER11

Hvis din ovn har fejlkode ER11, er der fejl ved knappen. Denne fejlkode opstår typisk, når knappen er holdt nede i for langt tid eller at knappen har sat sig fast. Dette kan løses ved at løsne knappen.

Fejlkode ER15

Hvis din ovn viser fejlkode ER15, indikerer det at temperaturen er for høj. Denne fejlkode opstår når ovnen registrerer at temperaturen overstiger 380 grader. Det er højst sandsynligt pyrolyseprogrammet som er startet. Lad programmet køre færdig, og fejlkoden burde forsvinde igen.