Gaggenau opvaskemaskine fejlkode


Fejlkode E01

Hvis din Gaggenau opvaskemaskine viser fejlkoden E01, angiver det enten en elektronikfejl eller vand i den skjulte bund. For at afhjælpe denne situation kan det være nødvendigt at udskifte afløbspumpen i din opvaskemaskine.

Find afløbspumpe her

Fejlkode E02

Hvis din Gaggenau opvaskemaskine viser fejlkoden E02, angiver det en elektronikfejl. Dette problem kan normalt løses ved at udskifte kontrolmodulet, men det kan også skyldes defekter i andre elektroniske komponenter i din opvaskemaskine.

Fejlkode E03

Hvis din Gaggenau opvaskemaskine viser fejlkoden E02, angiver det en elektronikfejl. Dette problem kan normalt løses ved at udskifte kontrolmodulet, men det kan også skyldes defekter i andre elektroniske komponenter i din opvaskemaskine.

Fejlkode E04

Hvis din Gaggenau opvaskemaskine viser fejlkoden E02, angiver det en elektronikfejl. Dette problem kan normalt løses ved at udskifte kontrolmodulet, men det kan også skyldes defekter i andre elektroniske komponenter i din opvaskemaskine.

Fejlkode E05

Hvis din Gaggenau opvaskemaskine viser fejlkoden E02, angiver det en elektronikfejl. Dette problem kan normalt løses ved at udskifte kontrolmodulet, men det kan også skyldes defekter i andre elektroniske komponenter i din opvaskemaskine.

Fejlkode E06

Hvis din Gaggenau opvaskemaskine viser fejlkoden E06, angiver det en fejl med dørsensoren. Dette kan løses ved at udskifte dørlåsen.

Fejlkode E07

Hvis din Gaggenau opvaskemaskine viser fejlkoden E07, angiver det en fejl med tørresystemet. Dette kan løses ved at udskifte Zeolith beholderen.

Fejlkode E08

Hvis din Gaggenau opvaskemaskine viser fejlkoden E08, angiver det varmelegemet ikke kan varme vandet. Dette kan løses ved at udskifte aquastoppet.

Find aquastop her

Fejlkode E09

Hvis din Gaggenau opvaskemaskine viser fejlkoden E09, angiver det fejl i varmesystemet. Dette kan løses ved at udskifte varmepumpen.

Fejlkode E10

Hvis din Gaggenau opvaskemaskine viser fejlkoden E10, angiver det fejl i tørresystemet. Dette kan løses ved at udskifte Zeolith beholderen.

Fejlkode E11

Hvis din Gaggenau opvaskemaskine viser fejlkoden E11, angiver det fejl med termostaten eller temperaturføleren. Dette kan løses ved at udskifte termostaten.

Fejlkode E12

Hvis din Gaggenau opvaskemaskine viser fejlkoden E12, angiver det kalkdannelse ved varmelegemet. Dette kan løses ved at afkalke opvaskemaskinen og derefter undersøg om saltniveuet er indstillet korrekt.

Fejlkode E13

Hvis din Gaggenau opvaskemaskine viser fejlkoden E13, angiver det vandtemperaturen overstiger 75 grader. Denne fejlkode opstår sædvanligvis når tilløbsslangen er tilsluttet varmtvandshanen. I dette tilfælde vil fejlkoden forsvinde når tilløbsslangen er tilsluttet til koldtvandshanen.

Fejlkode E14

Hvis din Gaggenau opvaskemaskine viser fejlkoden E14, angiver det fejl med fyldesystemet eller fejl i vandtilløb registreret. Dette kan løses ved at udskifte flowmeteret.

Fejlkode E15

Hvis din Gaggeneu opvaskemaskine viser fejlkode E15, skyldes det vand i bunden af maskinen som følge af lækage indeni opvaskemaskinen. For at afhjælpe dette problem kan du følge disse trin:

Det er dog vigtigt at finde årsagen til fejlkode E15, da fejlkoden sandsynligvis vil opstå igen efter et par vaskecyklusser.

Fejlkode E15 kan opstå af flere årsager

Disse er potentielle årsager til fejlkoden E15, og det er vigtigt at inspicere og udbedre problemet i overensstemmelse med den konkrete årsag for at få din Beko opvaskemaskine til at fungere korrekt igen.

Find afløbspumpe her  Find aquastop her

Fejlkode E16

Hvis din Gaggenau opvaskemaskine viser fejlkoden E16, angiver det fejl med fyldesystemet eller fejl i vandtilløb registreret. Dette kan løses ved at udskifte aquastoppet.

Find aquastop her

Fejlkode E17

Hvis din Gaggenau opvaskemaskine oplever fejlkoden E17, kan det skyldes fejl i fyldesystemet eller fejl i vandtilløbsregistreringen.

Fejlkode E18

Hvis din Gaggenau opvaskemaskine viser fejlkode E18, kan dette skyldes fejl i fyldesystem eller fejl i vandtilløb registreret. Dette kan løses ved at udskifte afløbspumpen.

Find afløbspumpe her

Fejlkode E19

Hvis din Gaggenau opvaskemaskine viser fejlkode E19, er der fejl i dispenseren. Årsagen kan skyldes en defekt dispenser.

Fejlkode E20

Hvis din Gaggenau opvaskemaskine viser fejlkode E20, skyldes det fejl i spulepumpen. Årsagen kan enten være en defekt varmepumpe. Udskift varmepumpen for at løse problemet.

Fejlkode E21

Hvis din Gaggenau opvaskemaskine viser fejlkode E21, er der fejl i spulepumpe. Årsagen kan enten være en defekt spulepumpe. Udskift spulepumpen for at løse problemet.

Find spulepumpe her

Fejlkode E22

Hvis din Gaggenau opvaskemaskine viser fejlkode E22, kan det skyldes en tilstoppet bundsi og filter. Hvis rensning af bundsi og filter ikke løser problemet, kan det skyldes en defekt afløbspumpe. Udskift afløbspumpen for at løse problemet.

Find afløbspumpe her

Fejlkode E23

Hvis din Gaggenau opvaskemaskine viser fejlkode E23, kan det skyldes fejl i afløbspumpen. Dette problem løses ved at udskifte afløbspumpen.

Find afløbspumpe her

Fejlkode E24

Hvis din Gaggenau opvaskemaskine viser fejlkode E24, kan det skyldes en vandstandsfejl. Dette problem kan løses ved at udskifte afløbspumpen.

Find afløbspumpe her

Fejlkode E25

Hvis din Gaggenau opvaskemaskine viser fejlkode E25, kan dette skyldes fejl ved afløbspumpen. Dette problem kan løses ved at udskifte afløbspumpen.

Find afløbspumpe her

Fejlkode E26

Hvis din Gaggenau opvaskemaskine viser fejlkode E26, kan dette skyldes elektroniske problemer. Dette problem vil løses ved at udskifte aquastoppet.

Find aquastop her

Fejlkode E27

Hvis din Gaggenau opvaskemaskine viser fejlkoden E27, kan dette problem skyldes, at netstrømmen eller forsyningsspændingen er lavere end 170 V. Det er vigtigt at undersøge netledningen og forsyningsspændingen for at løse dette problem.

Fejlkode E28

Hvis din Gaggenau opvaskemaskine viser fejlkode E28, kan dette skyldes fejl med flowmeteret. Problemet kan løses ved at udskifte flowmeteret.

Fejlkode E29

Hvis din Gaggenau opvaskemaskine viser fejlkode E29, findes der vand i bunden af opvaskemaskinen. Dette problem kan opstå grundet en lækage. Følg kalksporet til den reservedel som har brug for at blive udskiftet.

Fejlkode E31

Hvis din Gaggenau opvaskemaskine viser fejlkode E31, er der fejl i tørresystemet. Dette problem kan løses ved at udskifte Zeolith beholderen.

Fejlkode H06

Hvis din Gaggenau opvaskemaskine viser fejlkode H06, skyldes at funktionen forsinket start er aktiveret. Problemet kan løses ved at Trykke på tidsforvalg og hold den nede, indtil den viser 00. Nu bør opvaskemaskinen fungere igen. H06 kan også indikere under indstilling af signalstyrke og afspændingsmiddel. Se venligst manuelen på din opvaskemaskine hvis du er i tvivl.