Før Kundebesøg


Vores kunder får den bedste service, når de selv har forberedt sig på teknikerbesøget. 

Nedenfor giver vi en vejledning i hvordan du skal forberede dig.

  1. Kontroller på linket til din status-side, at alle oplysningerne er korrekte. 
  2. Sørg for, at produktet der skal serviceres, er frit tilgængeligt.
  3. Er produktet dækket af reklamationsretten, så sørg for at have købskvitteringen klar ved besøget.

Teknikeren hjælper selvfølgelig gerne i forbindelse med besøget, men han kan ikke løfte på produkterne alene. Hvis det ikke er gjort på forhånd, skal du altså sørge for, at der er nogen til at hjælpe ved besøget.


Vaskemaskine:
Hvis der står en tørretumbler ovenpå, så nedtag tørretumbleren, så teknikeren kan få toppen af vaskemaskinen.
Er vaskemaskinen hævet op på et repos, skal maskinen være nedtaget og stå på gulvet til teknikerbesøget.
(Hvis der blot skal skiftes en låge, et bundpanel, en dørlås, eller andet som skal skiftes direkte fra fronten, så er det ikke nødvendigt at tage vaskemaskinen ned – forhør os evt. på forhånd).

Giv tekniker adgang til bagside af vaskemaskinen


Tørretumbler:
Er tørretumbleren hævet op på et repos, skal maskinen være nedtaget og stå på gulvet til teknikerbesøget.

Hvis den står ovenpå en vaskemaskine, så sørg for at tage tørretumbleren ned, så teknikeren kan komme til den (Hvis der blot skal skiftes en låge, et bundpanel en dørlås, eller andet som skal skiftes direkte fra fronten, så er det ikke nødvendigt at tage tørretumbleren ned – forhør os evt. på forhånd).


Opvaskemaskine:
Som oftest skal opvaskemaskinen trækkes ud på gulvet for at blive repareret – den del skal vi nok sørge for. Bare du sørger for, at evt. fodpanel foran opvaskemaskinen er fjernet til besøget.

Opvaskemaskine åben i et åbent køkken


Kogeplade:
Nogle kogeplader er limet ned i bordpladen ved montering. Det er som oftest unødvendigt at lime kogepladen til bordpladen, og for at vi kan reparere på produktet skal det skæres fri. Sørg derfor for, at kogepladen er frigjort og kan løftes op fra bordpladen til vores besøg.
Er kogepladen fuget ned i bordpladen, så kontakt os gerne for at høre om reparationen kræver, at den bliver skåret fri, før du selv skærer den fri.


Køle-produkter:
Skal du have serviceret et køleprodukt, så er det vigtigt, at du ikke kobler det fra strømmen, også selvom det måske ikke køler nok, eller slet ikke køler. Det er nemlig afgørende for teknikerens mulighed for at fejlsøge på produktet, at det har kørt i nogle timer.


TV:
Hvis dit TV er 65” eller derover er det vigtigt, at du er hjemme til at hjælpe teknikeren med at løfte det ned fra væggen, eller gøre det tilgængeligt for reparation, da han ikke kan håndtere det alene. Sørg også for, at der er gjort plads i området, så teknikeren har plads at arbejde på.