Electrolux kogeplade fejlkode


Fejlkode E1

Hvis din kogeplade viser fejlkode E1, indikerer det fejl i elektronikken. Fejl i elektronikken kan skyldes et defekt kontrolmodul, men kan også være grundet andre defekte dele i kogepladen. Forsøg først at slå strømmen fra kogepladen og tænd derefter for strømmen efter 30 sekunder. Dette vil nulstille kogepladen.

Fejlkode E4

Hvis din kogeplade viser fejlkode E4, indikerer det en temperaturfejl. Denne fejlkode opstår typisk når der er efterladt frostvarer på kogepladen i en lang nok periode. Fejlen kan også skyldes at der er glemt kogegrej på pladsen, som har været tændt for længe uden at være benyttet til tilberedning. Forsøg at frigør kogepladen. Hvis dette ikke læser problemet, forsøg at slå strømmen fra kogepladen og tænd derefter strømmen efter 30 sekunder. Dette vil nulstille kogepladen.

Fejlkode E3-E7

Hvis din kogeplade viser fejlkode E3-E7, indikerer det en temperaturfejl. Dette kan løses ved at udskifte ovntermostaten.

Fejlkode E8

Hvis din kogeplade viser fejlkode E8, indikerer det en fejltilslutning eller sprunget sikring. Denne fejlkode opstår når kogepladen er tilsluttet til én fase eller at der er sprunget en sikring i sikringstavlen. Først undersøg sikringstavlen for sprunget sikringer. I nogle tilfælde vil det hjælpe at slå strømmen fra kogepladen og derefter tænde for strømmen efter 30 sekunder. Denne handling vil nulstille kogepladen.

Fejlkode E401

Hvis din kogeplade viser fejlkode E401, indikerer det en temperaturfejl. Denne fejl løses ved at udskifte termostaten.

Fejlkode E402

Hvis din kogeplade viser fejlkode E402, indikerer det en temperaturfejl. Denne fejl løses ved at udskifte termostaten.

Fejlkode E403

Hvis din kogeplade viser fejlkode E403, indikerer det en temperaturfejl. Denne fejl løses ved at udskifte termostaten.

Fejlkode E421

Hvis din kogeplade viser fejlkode E421, indikerer det en temperaturfejl. Denne fejl løses ved at udskifte termostaten.

Fejlkode E422

Hvis din kogeplade viser fejlkode E422, indikerer det en temperaturfejl. Denne fejl løses ved at udskifte termostaten.

Fejlkode E423

Hvis din kogeplade viser fejlkode E423, indikerer det en temperaturfejl. Denne fejl løses ved at udskifte termostaten.

Fejlkode E431

Hvis din kogeplade viser fejlkode E431, indikerer det en temperaturfejl. Denne fejl løses ved at udskifte termostaten.

Fejlkode E432

Hvis din kogeplade viser fejlkode E432, indikerer det en temperaturfejl. Denne fejl løses ved at udskifte termostaten.

Fejlkode E433

Hvis din kogeplade viser fejlkode E433, indikerer det en temperaturfejl. Denne fejl løses ved at udskifte termostaten.

Fejlkode E641

Hvis din kogeplade viser fejlkode E641, indikerer det fejl i elektronikken. Fejl i elektronikken kan skyldes et defekt kontrolmodul, men kan også være grundet andre defekte dele i kogepladen. Forsøg først at slå strømmen fra kogepladen og tænd derefter for strømmen efter 30 sekunder. Dette vil nulstille kogepladen.

Fejlkode E822

Hvis din kogeplade viser fejlkode E822, indikerer det en fejltilslutning eller sprunget sikring. Denne fejlkode opstår når kogepladen er tilsluttet til én fase eller at der er sprunget en sikring i sikringstavlen. Først undersøg sikringstavlen for sprunget sikringer. I nogle tilfælde vil det hjælpe at slå strømmen fra kogepladen og derefter tænde for strømmen efter 30 sekunder. Denne handling vil nulstille kogepladen.

Fejlkode L

Hvis din kogeplade viser fejlkode L, indikerer det at børnesikringen er aktiveret i kogepladen. Du kan slå børnesikringen fra ved at trykke på symbolet med hængelås eller nøgle i 1-5 sekunder.