Bosch ovn fejlkode


Fejlkode E05-32

Hvis din ovn har fejl E05-32, er der en fejl med knappen. Denne fejlkode opstår typisk når knappen er holdt nede i for langt tid, eller at knappen har sat sig i klemme. Hvis knappen har sat sig i klemme, vil det løse problemet at løsne knappen.

Find knap her

Fejlkode E05-11

Hvis din ovn har fejl E05-11, er der luft i systemerne.

  1. Bekræft fejlen ved at bruge ON/OFF-knappen (hvis E511 fortsat vises på displayet).

  2. Tænd apparatet.

  3. Vælg top-/bundvarme ved 80 °C og tilføj damp.

  4. Afslut processen efter cirka 5-10 minutter.

  5. Vælg damp ved 100 °C eller genopvarm ved 120 °C (afhængigt af apparatet).

  6. Afslut igen efter cirka 5-10 minutter. Hvis E511 opstår igen, gentages processen en gang til.

Fejlkode E010D

Hvis din ovn har fejl E010D, er der en kommmunikationsfejl tilstede. Denne fejlkode løses typisk ved at afbryde ovnen fra strøm i 30 minutter og tilslutte den igen efterfølgende.

Fejlkode E106

Hvis din ovn har fejl E106, er lågen ikke lås under selvrens. Dette kan løses ved at udskifte dørlåsen.

Find dørlås her

Fejlkode ER0

Hvis din ovn har fejl ER0, er der en kommunikationsfejl tilstede. Denne fejlkode løses typisk ved at afbryde ovnen fra strøm i 30 minutter og tilslutte den igen efterfølgende.

Fejlkode ER1

Hvis din ovn har fejl ER1, er der en fejl med PT5000 temperaturføleren. Denne fejlkode løses ved at udskifte termostaten.

Find termostat her

Fejlkode ER2

Hvis din ovn har fejl ER2, er der fejl med strømtilslutningen. Denne fejl kan opstå efter komfuret eller ovnen har været koblet fra strøm. tjek evt. netkablet.

Fejlkode ER3

Hvis din ovn har fejl ER3, har ovnen registreret en overophedning. Dette kan løses ved at udskifte køleblæseren.

Find køleblæser her

Fejlkode ER4

Hvis din ovn har fejl ER4, er der en fejl med PT5000 temperaturføleren. Denne fejlkode løses ved at udskifte termostaten.

Find termostat her

Fejlkode ER6

Hvis din ovn har fejl ER6, er døren til ovnen åben. Denne fejl kan løses ved at udskifte dørlåsen.

Find dørlås her

Fejlkode ER7

Hvis din ovn har fejl ER7, er døren til ovnen åben. Denne fejl kan løses ved at udskifte dørlåsen.

Find dørlås her

Fejlkode ER9

Hvis din ovn har fejl ER9, kan denne fejlkode løses typisk ved at afbryde ovnen fra strøm i 30 minutter og tilslutte den igen efterfølgende.

Fejlkode ER11

Hvis din ovn har fejl ER11, er der en fejl med knappen. Denne fejlkode opstår typisk når knappen er holdt nede i for langt tid, eller at knappen har sat sig i klemme. Hvis knappen har sat sig i klemme, vil det løse problemet at løsne knappen.

Fejlkode ER15

Hvis din ovn har fejl ER15, er temperaturen for høj. Denne fejlkode opstår når den registrerede temperatur overgår 380 grader. Dette skyldes typisk at pyrolyseprogrammet er sat igang. Fejlkoden skulle gerne forsvinde efter ovnen er færdig med programmet og har kølet ned.