Bosch ovn fejlkode


Fejlkode E05-32

Hvis din ovn har fejlkode E05-32, er der fejl ved knappen. Denne fejlkode opstår typisk, når knappen er holdt nede i for langt tid eller at knappen har sat sig fast. Dette kan løses ved at løsne knappen.

Fejlkode E05-11

Hvis din ovn viser fejlkoden E05-11, indikerer det, at der er luft i systemet. For at løse problemet med fejlkoden E511, følg disse trin:

Fejlkode E010D

Hvis din ovn viser fejlkoden E010D, indikerer det en kommunikationsfejl. Dette kan løses ved at afbryde strømmen til ovnen i 30 minutter og derefter tilslutte den igen efterfølgende.

Fejlkode E106

Hvis din ovn viser fejlkoden E106, indikerer det, at lågen ikke er låst ved selvrens. Dette kan løses ved at udskifte dørlåsen.

Find dørlås her

Fejlkode ER0

Hvis din ovn viser fejlkoden ER0, indikerer det en kommunikationsfejl. Dette kan løses ved at afbryde strømmen til ovnen i 30 minutter og derefter tilslutte den igen efterfølgende.

Fejlkode ER1

Hvis din ovn viser fejlkoden ER1, indikerer det fejl med PT5000 temperaturføleren. Dette kan løses ved at udskifte termostaten i ovnen.

Find termostat her

Fejlkode ER2

Hvis din ovn viser fejlkoden ER2, indikerer det fejl ved strømtilslutningen. Dette kan løses ved at tjekke om netkablet er korrekt sat i. Selve kablet kan også have defekter. Derfor tjek netkablet imens.

Fejlkode ER3

Hvis din ovn viser fejlkoden ER3, indikerer det en registreret overophedningsfejl. Dette kan løses ved at udskifte køleblæseren.

Find køleblæser her

Fejlkode ER4

Hvis din ovn viser fejlkoden ER4, indikerer det fejl med PT5000 temperaturføleren. Dette kan løses ved at udskifte termostaten i ovnen.

Find termostat her

Fejlkode ER6

Hvis din ovn viser fejlkoden ER6, indikerer det, at døren er åben. Dette kan løses ved at udskifte dørlåsen.

Find dørlås her

Fejlkode ER7

Hvis din ovn viser fejlkoden ER7, indikerer det, at døren er åben. Dette kan løses ved at udskifte dørlåsen.

Find dørlås her

Fejlkode ER9

Hvis din ovn viser fejlkoden ER9, indikerer det at en strømafbrydelse er registreret. Denne fejl skulle gerne forsvinde når man tilslutter ovnen til strøm igen. Hvis fejlkoden stadig opstår, så træk stikket ud, vent i 30 minutter og derefter prøv igen. Hvis fejlkoden stadig vises, kan det indikere at kontrolmodulet er defekt.

Fejlkode ER11

Hvis din ovn viser fejlkoden ER11, indikerer det fejl med knappen. Dette skyldes enten at knappen er blevet holdt nede i for langt tid, eller at knappen har sat sig fast. Forsøg at løsne knappen for at løse problemet.

Fejlkode ER15

Hvis din ovn viser fejlkode ER15, indikerer det at temperaturen er for høj. Denne fejlkode opstår når ovnen registrerer at temperaturen overstiger 380 grader. Det er højst sandsynligt pyrolyseprogrammet som er startet. Lad programmet køre færdig, og fejlkoden burde forsvinde igen.