Bosch opvaskemaskine fejlkode


Fejlkode E01

Hvis din Bosch opvaskemaskine viser fejlkode E01, skyldes det fejl i elektronik eller vand i skjult bund. Dette løses ved at udskifte niveaukontrollen

Find niveaukontrol her

Fejlkode E02

Hvis din Bosch opvaskemaskine viser fejlkode E02, skyldes det fejl i elektronikken. Denne fejlkode kan opstå grundet et defekt kontrolmodul, men fejlen kan også opstå hvis andet elektronik er defekt.

Fejlkode E03

Hvis din Bosch opvaskemaskine viser fejlkode E03, skyldes det fejl i elektronikken. Denne fejlkode kan opstå grundet et defekt kontrolmodul, men fejlen kan også opstå hvis andet elektronik er defekt.

Fejlkode E04

Hvis din Bosch opvaskemaskine viser fejlkode E04, skyldes det fejl i elektronikken. Denne fejlkode kan opstå grundet et defekt kontrolmodul, men fejlen kan også opstå hvis andet elektronik er defekt.

Fejlkode E05

Hvis din Bosch opvaskemaskine viser fejlkode E05, skyldes det fejl i elektronikken. Denne fejlkode kan opstå grundet et defekt kontrolmodul, men fejlen kan også opstå hvis andet elektronik er defekt.

Fejlkode E06

Hvis din Bosch opvaskemaskine viser fejlkode E06, er der fejl med dørsensoren. Dette kan løses ved at udskifte dørlåsen.

Find dørlås her

Fejlkode E07

Hvis din Bosch opvaskemaskine viser fejlkode E07, er der fejl i tørresystemet. Dette kan løses ved at udskifte Zeolith-beholderen.

Find zeolith-beholder her

Fejlkode E08

Hvis din Bosch opvaskemaskine viser fejlkode E08, skyldes det varmelegemet ikke kan varme vandet. Dette kan løses ved at udskifte aquastoppet.

Find aquastop her

Fejlkode E09

Hvis din Bosch opvaskemaskine viser fejlkode E09, er der fejl i varmesystemet. Dette kan løses ved at udskifte varmepumpen.

Fejlkode E10

Hvis din Bosch opvaskemaskine viser fejlkode E10, er der fejl med tørresystemet. Dette kan løses ved at udskifte Zeolith-beholderen.

Find zeolith-beholder her

Fejlkode E11

Hvis din Bosch opvaskemaskine viser fejlkode E11, er der fejl med termostaten eller temperaturføleren. Dette kan løses ved at udskifte udskift termostaten.

Find termostat her

Fejlkode E12

Hvis din Bosch opvaskemaskine viser fejlkode E12, er der fejl med varmelegemet. Dette kan løses ved at afkalke opvaskemaskinen og derefter undsøg om saltniveauet er korrekt indstillet.

Fejlkode E13

Hvis din Bosch opvaskemaskine viser fejlkode E13, er vandtemperaturen overstiger 75 grader. Dette kan skyldes at tilløbsslangen er tilsluttet varmtvandshanen. Tilslut slangen til den korrekte koldtvadshane i stedet.

Fejlkode E14

Hvis din Bosch opvaskemaskine viser fejlkode E14, er der fejl i fyldesystem eller fejl i vandtilløb registreret. Dette kan løses ved at udskifte flowmeteret.

Find flowmeter her

Fejlkode E15

Hvis din Bosch opvaskemaskine viser fejlkode E015, skyldes det vand i bunden af maskinen som følge af lækage indeni opvaskemaskinen. For at afhjælpe dette problem kan du følge disse trin:

 Find afløbsslange her Find sidekammer her 

Fejlkode E16

Hvis din Bosch opvaskemaskine viser fejlkode E016, er der enten fejl i fyldesystemet eller vandtilløb registreret. Dette kan løses ved at udskifte aquastoppet.

Find aquastop her

Fejlkode E17

Hvis din Bosch opvaskemaskine viser fejlkode E017, skyldes det vand i bunden af maskinen som følge af lækage indeni opvaskemaskinen. For at afhjælpe dette problem kan du følge disse trin:

Fejlkode E18

Hvis din Bosch opvaskemaskine viser fejlkode E18, er der fejl med dørsensoren. Dette kan løses ved at udskifte dørlåsen.

Hvis din Bosch opvaskemaskine viser fejlkode E18, er der fejl med fyldesystemet eller vandtilløb registreret. Dette kan løses ved at udskifte afløbspumpen.

 Find dørlås her Find afløbspumpe her

Fejlkode E19

Hvis din Bosch opvaskemaskine viser fejlkode E19, er der fejl med dispenseren. Dette problem kan både skyldes en defekt dispenser men fejlkoden kan også opstå hvis andre dele har defekter.

Fejlkode E20

Hvis din Bosch opvaskemaskine viser fejlkode E20, er der fejl med spulepumpen. Dette kan løses ved at udskifte varmepumpen.

Fejlkode E21

Hvis din Bosch opvaskemaskine viser fejlkode E21, er der fejl med spulepumpen. Dette kan løses ved at udskifte spulepumpen.

Find spulepumpe her

Fejlkode E22

Hvis din Bosch opvaskemaskine viser fejlkode E22, er bundsi og/eller filter tilstoppet. Dette kan løses ved at udskifte dørlåsen.

 Find dørlås her Find afløbspumpe her 

Fejlkode E23

Hvis din Bosch opvaskemaskine viser fejlkode E23, er der fejl med afløbspumpen. Dette kan løses ved at udskifte afløbspumpen.

Find afløbspumpe her 

Fejlkode E24

Vandet tømmes ikke korrekt fra opvaskemaskinen.

Husk at udføre disse trin omhyggeligt og sørge for, at opvaskemaskinen er fra strømkilden, mens du arbejder på den. Hvis du er usikker eller ikke har erfaring med disse reparationer, kan det være klogt at kontakte en professionel tekniker.

Find afløbspumpe her 

Fejlkode E25

Hvis din Bosch opvaskemaskine viser fejlkode E25, er der fejl med afløbspumpen. Dette kan løses ved at udskifte afløbspumpen.

Find afløbspumpe her 

Fejlkode E26

Hvis din Bosch opvaskemaskine viser fejlkode E26, er der fejl med vandtilførselsafbryderen. Dette kan løses ved at udskifte aquastoppet.

Find aquastop her 

Fejlkode E27

Hvis din Bosch opvaskemaskine viser fejlkode E06, er Under opvasken er nettet eller forsyningsspændingen for lav (mindre end 170 V). Tjek både netledningen og spændingen.

Fejlkode E28

Hvis din Bosch opvaskemaskine viser fejlkode E28, er der fejl med flowmeteret. Dette kan løses ved at udskifte flowmeteret.

Find flowmeter her

Fejlkode E29

Hvis din Bosch opvaskemaskine viser fejlkode E29, liger der vand i bunden af opvaskemaskinen. Denne fejl opstår typisk under lækage. Følg kalksporet til den defekte del og derefter udskiften delen.

Fejlkode E31

Hvis din Bosch opvaskemaskine viser fejlkode E31, er der fejl med tørresystemet. Dette kan løses ved at udskifte Zeolith-beholderen.

Find niveaukontrol her

Fejlkode H06

Hvis din Bosch opvaskemaskine viser fejlkode H06, er der forsinket start er aktiveret. Se brugsanvisningen til at finde Tidsforvalg, derefter hold knappen nede, indtil din viser 00 for at slå forsinket start, fra. Dog er det muligt at H06 også kan vises ved indstilling af signalstyrke og afspændingsmiddel. Dette kan ses ved hjælp af opvaskemaskinens brugsanvisning.