Ariston opvaskemaskine fejlkode


Fejlkode A1

Hvis din Ariston opvaskemaskine viser fejlkode A1, er fejlen forårsaget af et defekt flowmeter. Dette problem kan afhjælpes ved at udskifte flowmeteret.

Fejlkode A5

Hvis din Ariston opvaskemaskine viser fejlkode A5, skyldes fejlen en defekt niveaukontrol. Dette problem kan løses ved at udskifte niveaukontrollen.

Find niveaukontrol her

Fejlkode E1

Hvis din Ariston opvaskemaskine viser fejlkode A5, indikerer det, at maskinen ikke kan tømme vandet korrekt. Dette problem kan afhjælpes ved at udskifte afløbspumpen.

Find afløbspumpe her

Fejlkode F1

Hvis din Ariston opvaskemaskine viser fejlkode F1, skyldes det en temperaturfejl. Dette kan løses ved at udskifte termostaten på maskinen.

Fejlkode F2

Hvis din Ariston opvaskemaskine har fejlkoden F7, kan det skyldes opvaskemaskinen har vanskeligheder med at tømme vandet fra maskinen. Dette løses ved at udskifte afløbspumpen på din opvaskemaskine.

Find afløbspumpe her

Fejlkode F3

Hvis din Ariston opvaskemaskine viser fejlkode F3, skyldes det en opvarmningsfejl. Dette problem kan løses ved at udskifte varmelegemet på maskinen.

Find varmelegeme her

Fejlkode F4

Hvis din Ariston opvaskemaskine viser fejlkode F4, indikerer det, at maskinen ikke kan tømme vandet korrekt. Dette problem kan løses ved at udskifte afløbspumpen.

Find afløbspumpe her

Fejlkode F5

Hvis din Ariston opvaskemaskine viser fejlkode F5, kan årsagen være defekte spulearme. Du bør inspicere spulearmene for eventuelle blokeringer og om nødvendigt udføre service eller omrokering for at løse problemet.

Fejlkode F6

Hvis din Ariston opvaskemaskine viser fejlkode F6, indikerer det, at der er en fejl i vandtilførslen. Dette problem kan løses ved at udskifte aquastoppet.

Find aquastop her

Fejlkode F7

Hvis din Ariston opvaskemaskine viser fejlkode F7, indikerer det, at der er fejl ved flowmeteret. Dette problem kan løses ved at udskifte flowmeteret.

Fejlkode F8

Hvis din Ariston opvaskemaskine viser fejlkode F8, indikerer det, at der er fejl ved flowmeteret. Dette problem kan løses ved at udskifte flowmeteret.

Fejlkode F9

Hvis din Ariston opvaskemaskine viser fejlkode F9, indikerer det, at der er en overfyldningsfejl. Denne fejl opstår normalt, når der er for meget vand i opvaskemaskinen. Overfyldning kan skyldes en defekt magnetventil eller aquastop. Hvis din opvaskemaskine ikke er overfyldt med vand, er det mere sandsynligt, at niveaukontrollen, som registrerer vandstanden, er defekt.

Fejlkode F10

Hvis din Ariston opvaskemaskine viser fejlkode F10, indikrer det, at der er en opvarmningsfejl. Denne fejl kan løses ved at udskifte varmelegemet i maskinen.

Find varmelegeme her

Fejlkode F11

Hvis din Ariston opvaskemaskine viser fejlkode F11, indikerer det, at der er fejl i spulepumpen. Denne fejl kan løses ved at udskifte spulepumpen i maskinen.

Find spulepumpe her

Fejlkode F12

Hvis din Ariston opvaskemaskine viser fejlkode F12, indikerer det, at der er fejl i elektronikken. Fejl i elektronikken kan både skyldes et defekt kontrolmodul, men kan også være pga. defekter i andre elektriske dele.

Fejlkode F13

Hvis din Ariston opvaskemaskine viser fejlkode F13, indikerer det, at der er fejl ved kontrolmodulet. Denne fejl kan løses ved at udskifte kontrolmodulet i maskinen.

Fejlkode F15

Hvis din Ariston opvaskemaskine viser fejlkode F15, indikerer det, at der er opstået en opvarmningsfejl. Denne fejl kan løses ved at udskifte varmelegemet i maskinen.

Find varmelegeme her

Fejlkode FA

Hvis din Ariston opvaskemaskine viser fejlkode FA, indikerer det, at der fejl ved niveaukontrollen. Denne fejl kan løses ved at udskifte niveaukontrollen i maskinen.

Find niveaukontrol her

Fejlkode FB

Hvis din Ariston opvaskemaskine viser fejlkode FB, indikerer det, at der er fejl med vandfordelingen. Denne fejl kan løses ved at udskifte spuleveksleren.

Fejlkode H

Hvis din Ariston opvaskemaskine viser fejlkode H, indikerer det, at der er fejl ved flowmeteret. Denne fejl kan løses ved at udskifte flowmeteret i maskinen.